JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:118 Page:1/15
Name Nasuno
252
Nasuno
254
Nasuno
256
Nasuno
258
Nasuno
260
Nasuno
262
Yamabiko
202
Nasuno
264
Operation date     *          
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori                
Shichinohe-Towada                
Hachinohe                
Ninohe                
Iwate-Numakunai                
Morioka                
Shin-Hanamaki                
Kitakami                
Mizusawaesashi                
Ichinoseki                
Kurikoma-Kogen                
Furukawa                
Sendai             06:07  
Shiroishizao             06:21  
Fukushima             06:33  
Koriyama       06:13     06:47  
Shin-Shirakawa       06:25     07:00  
Nasushiobara   06:12 06:24 06:36 06:48 06:56 | 07:20
Utsunomiya   06:27 06:39 06:51 07:03 07:11 07:23 07:35
Oyama 06:22 06:38 06:50 07:02 07:14 07:22 07:35 07:46
Omiya 06:40 06:56 07:08 07:20 07:32 07:40 07:52 08:04
Ueno 06:59 07:15 07:27 07:39 07:51 07:59 08:11 08:23
Tokyo 07:04 07:20 07:32 07:44 07:56 08:04 08:16 08:28
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.