JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:118 Page:14/15
Name Hayabusa
42
Hayabusa
44
Hayabusa
64
Yamabiko
158
Yamabiko
222
Yamabiko
68
Hayabusa
46
Yamabiko
70
Operation date     *          
Shin-Hakodate-Hokuto   17:26            
Kikonai   |            
Okutsugaru-Imabetsu   |            
Shin-Aomori 17:44 18:25 18:32       18:38  
Shichinohe-Towada 17:59 | |       18:53  
Hachinohe 18:12 | 18:56       19:06  
Ninohe 18:24 | 19:08       19:19  
Iwate-Numakunai | | |       19:32  
Morioka 18:50 19:14 19:34     19:40 19:50 20:29
Shin-Hanamaki | | |     19:52 | 20:42
Kitakami | | |     20:04 | 20:50
Mizusawaesashi | | |     20:12 | 20:59
Ichinoseki | | |     20:22 | 21:13
Kurikoma-Kogen | | |     20:31 | 21:22
Furukawa | | |     20:40 | 21:32
Sendai 19:31 19:54 20:14 20:17 20:38 20:55 20:31 21:48
Shiroishizao | | | 20:32 | 21:09 | |
Fukushima | | | 20:49 21:00 21:25 | 22:10
Koriyama | | | 21:05 21:15 21:39 | 22:25
Shin-Shirakawa | | | | 21:27 | | |
Nasushiobara | | | | 21:37 | | |
Utsunomiya | | | 21:35 21:54 22:07 | 22:54
Oyama | | | | 22:05 | | |
Omiya 20:40 21:02 21:24 22:00 22:24 22:32 21:40 23:19
Ueno 20:59 | 21:43 22:19 22:43 22:51 21:59 23:39
Tokyo 21:04 21:23 21:48 22:24 22:48 22:56 22:04 23:44
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.