JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:118 Page:13/15
Name Nasuno
282
Yamabiko
156
Yamabiko
64
Yamabiko
64
Hayabusa
40
Yamabiko
220
Hayabusa
392
Yamabiko
66
Operation date     * *     *  
Shin-Hakodate-Hokuto         16:20      
Kikonai         16:33      
Okutsugaru-Imabetsu         |      
Shin-Aomori         17:22   17:32  
Shichinohe-Towada         |   17:47  
Hachinohe         |   18:01  
Ninohe         |   18:13  
Iwate-Numakunai         |   |  
Morioka     17:54 17:55 18:17   18:35 18:41
Shin-Hanamaki     18:07 18:07 |   | 18:53
Kitakami     18:15 18:15 |   | 19:04
Mizusawaesashi     18:24 18:24 |   | 19:12
Ichinoseki     18:38 18:38 |   19:00 19:22
Kurikoma-Kogen     18:47 18:47 |   | 19:31
Furukawa     18:56 18:56 |   | 19:45
Sendai   18:44 19:11 19:11 18:57 19:19 19:23 20:01
Shiroishizao   18:58 | | | 19:36 | |
Fukushima   19:16 19:32 19:32 | 19:51 | 20:23
Koriyama   19:30 19:49 19:49 | 20:06 | 20:42
Shin-Shirakawa   | | | | 20:19 | |
Nasushiobara 19:03 | | | | 20:33 | |
Utsunomiya 19:22 19:58 20:23 20:23 | 20:47 | 21:10
Oyama 19:37 | | | | 21:02 | |
Omiya 19:56 20:24 20:48 20:48 20:08 21:20 20:35 21:36
Ueno 20:15 20:43 21:07 21:07 20:27 21:39 20:55 21:55
Tokyo 20:20 20:48 21:12 21:12 20:32 21:44 21:00 22:00
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.