JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:118 Page:12/15
Name Yamabiko
154
Yamabiko
218
Hayabusa
112
Hayabusa
36
Yamabiko
192
Hayabusa
38
Hayabusa
38
Hayabusa
38
Operation date         * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto             15:39  
Kikonai             |  
Okutsugaru-Imabetsu             |  
Shin-Aomori       16:17   16:38 16:38 16:38
Shichinohe-Towada       |   16:53 16:53 16:53
Hachinohe       16:41   17:06 17:06 17:06
Ninohe       |   17:19 17:19 17:19
Iwate-Numakunai       |   17:32 17:32 17:32
Morioka     17:07 17:16   17:50 17:51 17:52
Shin-Hanamaki     17:18 |   | | |
Kitakami     17:30 |   | | |
Mizusawaesashi     17:38 |   | | |
Ichinoseki     17:48 |   | | |
Kurikoma-Kogen     17:58 |   | | |
Furukawa     18:08 |   | | |
Sendai 17:43 18:12 18:22 17:57 18:25 18:31 18:31 18:31
Shiroishizao 17:58 18:26 | | 18:44 | | |
Fukushima 18:16 18:41 | | 19:04 | | |
Koriyama 18:30 19:00 | | | | | |
Shin-Shirakawa | 19:18 | | | | | |
Nasushiobara | 19:32 | | | | | |
Utsunomiya 18:58 19:50 | | | | | |
Oyama | 20:01 | | | | | |
Omiya 19:24 20:19 19:32 19:08 20:04 19:40 19:40 19:40
Ueno 19:43 20:39 19:51 19:27 20:23 19:59 19:59 19:59
Tokyo 19:48 20:44 19:56 19:32 20:28 20:04 20:04 20:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.