JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:118 Page:11/15
Name Hayabusa
110
Hayabusa
60
Yamabiko
170
Hayabusa
34
Hayabusa
34
Nasuno
280
Yamabiko
152
Yamabiko
152
Operation date   * * * *   * *
Shin-Hakodate-Hokuto       14:48 14:51      
Kikonai       15:01 15:04      
Okutsugaru-Imabetsu       15:35 15:35      
Shin-Aomori   15:17   15:52 15:52      
Shichinohe-Towada   |   | |      
Hachinohe   15:42   16:16 16:16      
Ninohe   |   | |      
Iwate-Numakunai   |   | |      
Morioka 16:08 16:17 16:41 16:50 16:50      
Shin-Hanamaki 16:19 | 16:53 | |      
Kitakami 16:30 | 17:03 | |      
Mizusawaesashi 16:38 | 17:12 | |      
Ichinoseki 16:49 | 17:22 | |      
Kurikoma-Kogen 16:58 | | | |      
Furukawa 17:08 | 17:36 | |      
Sendai 17:22 16:57 17:51 17:31 17:31   17:25 17:25
Shiroishizao | | 18:11 | |   | |
Fukushima | | 18:24 | |   17:51 17:51
Koriyama | | 18:39 | | 17:37 18:06 18:06
Shin-Shirakawa | | | | | 17:50 | |
Nasushiobara | | | | | 18:03 | |
Utsunomiya | | 19:12 | | 18:21 18:37 18:37
Oyama | | 19:27 | | 18:33 | |
Omiya 18:32 18:08 19:44 18:40 18:40 18:52 19:04 19:04
Ueno 18:51 18:27 20:03 18:59 18:59 19:11 19:23 19:24
Tokyo 18:56 18:32 20:08 19:04 19:04 19:16 19:28 19:28
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.