JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:118 Page:9/15
Name Yamabiko
60
Hayabusa
26
Yamabiko
166
Hayabusa
28
Hayabusa
28
Nasuno
278
Yamabiko
146
Hayabusa
30
Operation date     * * *     *
Shin-Hakodate-Hokuto       12:48 12:51      
Kikonai       13:01 13:04      
Okutsugaru-Imabetsu       13:35 13:35      
Shin-Aomori   13:16   13:52 13:52      
Shichinohe-Towada   |   | |      
Hachinohe   13:40   14:16 14:16      
Ninohe   |   | |      
Iwate-Numakunai   |   | |      
Morioka 14:08 14:17 14:34 14:50 14:50      
Shin-Hanamaki 14:20 | | | |      
Kitakami 14:30 | 14:49 | |      
Mizusawaesashi 14:39 | | | |      
Ichinoseki 14:51 | 15:04 | |      
Kurikoma-Kogen 15:00 | | | |      
Furukawa 15:10 | 15:22 | |      
Sendai 15:25 14:57 15:38 15:31 15:31   15:44 15:57
Shiroishizao | | | | |   15:58 |
Fukushima 15:51 | 16:08 | |   16:16 |
Koriyama 16:06 | 16:24 | | 15:37 16:30 |
Shin-Shirakawa | | | | | 15:50 | |
Nasushiobara | | | | | 16:03 | |
Utsunomiya 16:35 | 16:53 | | 16:21 16:58 |
Oyama | | | | | 16:33 | |
Omiya 17:00 16:08 17:20 16:40 16:40 16:52 17:24 17:08
Ueno 17:19 16:27 17:39 16:59 16:59 17:11 17:43 17:27
Tokyo 17:24 16:32 17:44 17:04 17:04 17:16 17:48 17:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.