JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:118 Page:4/15
Name Hayabusa
8
Yamabiko
210
Hayabusa
106
Yamabiko
130
Hayabusa
10
Hayabusa
10
Nasuno
270
Yamabiko
132
Operation date         * *    
Shin-Hakodate-Hokuto         06:39 06:42    
Kikonai         06:52 06:55    
Okutsugaru-Imabetsu         07:26 07:26    
Shin-Aomori 06:49       07:43 07:43    
Shichinohe-Towada 07:04       07:58 07:58    
Hachinohe 07:17       08:11 08:11    
Ninohe 07:29       08:23 08:23    
Iwate-Numakunai 07:42       | |    
Morioka 08:02   08:11   08:50 08:50    
Shin-Hanamaki |   08:22   | |    
Kitakami 08:16   08:30   | |    
Mizusawaesashi |   08:39   | |    
Ichinoseki 08:30   08:49   | |    
Kurikoma-Kogen |   08:58   | |    
Furukawa 08:43   09:07   | |    
Sendai 08:57 09:00 09:22 09:25 09:31 09:31   09:41
Shiroishizao | | | | | |   09:56
Fukushima | 09:23 | 09:50 | |   10:14
Koriyama | 09:37 | 10:04 | |   10:28
Shin-Shirakawa | 09:50 | | | |   |
Nasushiobara | 10:03 | | | | 09:53 |
Utsunomiya | 10:21 | 10:35 | | 10:12 10:58
Oyama | 10:33 | | | | 10:26 |
Omiya 10:08 10:52 10:32 11:00 10:40 10:40 10:44 11:24
Ueno 10:27 11:11 10:51 11:19 10:59 10:59 11:03 11:43
Tokyo 10:32 11:16 10:56 11:24 11:04 11:04 11:08 11:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.