JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:118 Page:3/15
Name Yamabiko
94
Yamabiko
124
Yamabiko
126
Yamabiko
50
Hayabusa
4
Yamabiko
128
Hayabusa
104
Hayabusa
6
Operation date                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori         06:18      
Shichinohe-Towada         |      
Hachinohe         06:42      
Ninohe         |      
Iwate-Numakunai         |      
Morioka 06:31     07:01 07:11   07:28 07:37
Shin-Hanamaki 06:44     07:13 |   07:39 |
Kitakami 06:51     07:23 |   07:51 |
Mizusawaesashi 07:00     07:32 |   08:00 |
Ichinoseki 07:10     07:42 |   08:10 |
Kurikoma-Kogen 07:19     07:51 |   08:20 |
Furukawa 07:28     08:00 |   08:29 |
Sendai 07:42 07:45 08:06 08:21 07:53 08:40 08:45 08:17
Shiroishizao   | 08:21 | | 08:58 | |
Fukushima   08:15 08:36 08:43 | 09:16 | |
Koriyama   | 08:50 08:57 | 09:30 | |
Shin-Shirakawa   | | 09:10 | | | |
Nasushiobara   | | | | | | |
Utsunomiya   | 09:19 09:35 | 09:58 | |
Oyama   | | | | | | |
Omiya   09:14 09:44 10:00 09:00 10:24 09:52 09:26
Ueno   | 10:03 10:19 | 10:43 10:11 |
Tokyo   09:35 10:08 10:24 09:23 10:48 10:16 09:47
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.