JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:120 Page:1/15
Name Hayate
91
Hayate
93
Hayabusa
95
Yamabiko
97
Yamabiko
97
Hayabusa
49
Yamabiko
291
Yamabiko
291
Operation date       * * * * *
Tokyo           06:00    
Ueno           06:06    
Omiya           06:25    
Oyama           |    
Utsunomiya           |    
Nasushiobara           | 06:31 06:31
Shin-Shirakawa           | 06:42 06:42
Koriyama           | 06:54 06:54
Fukushima           | 07:08 07:08
Shiroishizao           | 07:20 07:22
Sendai     06:40 07:06 07:06 07:33 07:34 07:36
Furukawa     06:53 07:21 07:21 |    
Kurikoma-Kogen     07:02 07:31 07:31 |    
Ichinoseki     07:12 07:40 07:40 |    
Mizusawaesashi     07:22 07:51 07:51 |    
Kitakami     07:30 08:00 08:01 |    
Shin-Hanamaki     07:38 08:08 08:09 |    
Morioka   06:54 07:59 08:20 08:20 08:17    
Iwate-Numakunai   | 08:11     |    
Ninohe   07:15 08:23     08:38    
Hachinohe   07:26 08:35     08:50    
Shichinohe-Towada   07:39 08:47     09:02    
Shin-Aomori 06:32 07:56 09:04     09:17    
Okutsugaru-Imabetsu 06:48 08:12 |          
Kikonai 07:22 08:46 |          
Shin-Hakodate-Hokuto 07:34 08:58 10:01          
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.