JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:118 Page:8/15
Name Yamabiko
142
Yamabiko
214
Yamabiko
58
Hayabusa
54
Hayabusa
54
Yamabiko
164
Hayabusa
24
Yamabiko
144
Operation date       * * *    
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori       12:09 12:09   12:39  
Shichinohe-Towada       12:24 12:24   12:54  
Hachinohe       12:37 12:37   13:07  
Ninohe       12:50 12:50   13:19  
Iwate-Numakunai       | |   13:32  
Morioka     13:08 13:17 13:17 13:34 13:50  
Shin-Hanamaki     13:20 | | | |  
Kitakami     13:30 | | 13:49 |  
Mizusawaesashi     13:39 | | | |  
Ichinoseki     13:51 | | 14:04 |  
Kurikoma-Kogen     14:00 | | | |  
Furukawa     14:10 | | 14:22 |  
Sendai 13:44 14:00 14:25 13:57 13:57 14:38 14:31 14:44
Shiroishizao 13:58 | | | | | | 14:58
Fukushima 14:16 14:23 14:51 | | 15:08 | 15:16
Koriyama 14:30 14:37 15:06 | | 15:24 | 15:30
Shin-Shirakawa | 14:50 | | | | | |
Nasushiobara | 15:03 | | | | | |
Utsunomiya 14:58 15:21 15:35 | | 15:53 | 15:58
Oyama | 15:33 | | | | | |
Omiya 15:24 15:52 16:00 15:08 15:08 16:20 15:40 16:24
Ueno 15:43 16:11 16:19 15:27 15:27 16:39 15:59 16:43
Tokyo 15:48 16:16 16:24 15:32 15:32 16:44 16:04 16:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.