JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:118 Page:6/15
Name Hayabusa
50
Hayabusa
16
Nasuno
274
Yamabiko
138
Yamabiko
212
Yamabiko
54
Hayabusa
52
Hayabusa
18
Operation date *           * *
Shin-Hakodate-Hokuto               09:35
Kikonai               09:48
Okutsugaru-Imabetsu               10:22
Shin-Aomori 09:10 09:53         10:10 10:39
Shichinohe-Towada 09:25 |         10:25 10:54
Hachinohe 09:38 10:17         10:38 11:07
Ninohe 09:50 |         10:50 11:18
Iwate-Numakunai | |         | 11:31
Morioka 10:17 10:50       11:08 11:17 11:50
Shin-Hanamaki | |       11:20 | |
Kitakami | |       11:30 | |
Mizusawaesashi | |       11:39 | |
Ichinoseki | |       11:51 | |
Kurikoma-Kogen | |       12:00 | |
Furukawa | |       12:10 | |
Sendai 10:57 11:31   11:44 12:00 12:25 11:57 12:31
Shiroishizao | |   11:58 | | | |
Fukushima | |   12:16 12:23 12:51 | |
Koriyama | | 11:37 12:30 12:37 13:06 | |
Shin-Shirakawa | | 11:50 | 12:50 | | |
Nasushiobara | | 12:03 | 13:03 | | |
Utsunomiya | | 12:21 12:58 13:21 13:35 | |
Oyama | | 12:33 | 13:33 | | |
Omiya 12:08 12:40 12:52 13:24 13:52 14:00 13:08 13:40
Ueno 12:27 12:59 13:11 13:43 14:11 14:19 13:27 13:59
Tokyo 12:32 13:04 13:16 13:48 14:16 14:24 13:32 14:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.