JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:118 Page:5/15
Name Hayabusa
108
Hayabusa
12
Hayabusa
14
Hayabusa
14
Nasuno
272
Yamabiko
134
Yamabiko
136
Yamabiko
52
Operation date     * *        
Shin-Hakodate-Hokuto     07:38 07:41        
Kikonai     | |        
Okutsugaru-Imabetsu     | |        
Shin-Aomori   08:29 08:37 08:37        
Shichinohe-Towada   | 08:52 08:52        
Hachinohe   08:53 09:05 09:05        
Ninohe   | 09:17 09:17        
Iwate-Numakunai   | 09:30 09:30        
Morioka 09:06 09:26 09:50 09:50       10:08
Shin-Hanamaki 09:18 | | |       10:20
Kitakami 09:26 | | |       10:30
Mizusawaesashi 09:34 | | |       10:38
Ichinoseki 09:49 | | |       10:51
Kurikoma-Kogen 09:58 | | |       11:00
Furukawa 10:08 | | |       11:10
Sendai 10:22 10:07 10:31 10:31   10:16 10:41 11:25
Shiroishizao | | | |   | 10:56 |
Fukushima | | | |   10:41 11:16 11:51
Koriyama | | | | 10:37 11:00 11:30 12:06
Shin-Shirakawa | | | | 10:50 | | |
Nasushiobara | | | | 11:03 | | |
Utsunomiya | | | | 11:21 11:35 11:58 12:35
Oyama | | | | 11:34 | | |
Omiya 11:32 11:20 11:40 11:40 11:52 12:00 12:24 13:00
Ueno 11:51 11:39 11:59 11:59 12:11 12:19 12:43 13:19
Tokyo 11:56 11:44 12:04 12:04 12:16 12:24 12:48 13:24
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.