JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:118 Page:2/15
Name Yamabiko
204
Hayabusa
2
Nasuno
266
Yamabiko
206
Yamabiko
122
Hayabusa
102
Nasuno
268
Yamabiko
208
Operation date     W          
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori                
Shichinohe-Towada                
Hachinohe                
Ninohe                
Iwate-Numakunai                
Morioka           06:10    
Shin-Hanamaki           06:22    
Kitakami           06:29    
Mizusawaesashi           06:38    
Ichinoseki           06:48    
Kurikoma-Kogen           06:57    
Furukawa           07:06    
Sendai 06:25 06:37   06:51 07:11 07:21   07:34
Shiroishizao | |   07:05 | |   07:48
Fukushima 06:47 |   07:17 07:39 |   08:00
Koriyama 07:05 |   07:31 07:54 |   08:20
Shin-Shirakawa 07:17 |   07:44 | |   08:37
Nasushiobara 07:28 | 07:36 07:54 | | 08:18 08:48
Utsunomiya 07:43 | 07:51 08:11 08:23 | 08:33 09:06
Oyama 07:54 | 08:02 08:22 | | 08:47 09:18
Omiya 08:12 07:44 08:20 08:40 08:48 08:32 09:04 09:36
Ueno 08:31 | 08:39 08:59 09:07 08:51 09:23 09:55
Tokyo 08:36 08:07 08:44 09:04 09:12 08:56 09:28 10:00
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.