JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
Total:96 Page:1/12
Name Hayate
91
Hayate
93
Hayabusa
95
Yamabiko
97
Yamabiko
291
Yamabiko
51
Yamabiko
201
Hayabusa
1
Operation date                
Tokyo           06:04 06:20 06:32
Ueno           06:10 06:26 06:38
Omiya           06:30 06:46 06:58
Oyama           | 07:03 |
Utsunomiya           06:54 07:19 |
Nasushiobara         06:31 | 07:33 |
Shin-Shirakawa         06:42 | 07:44 |
Koriyama         06:54 07:25 07:57 |
Fukushima         07:08 07:39 08:15 |
Shiroishizao         07:20 | 08:29 |
Sendai     06:40 07:06 07:34 08:01 08:43 08:06
Furukawa     06:53 07:21   08:18   |
Kurikoma-Kogen     07:02 07:31   08:27   |
Ichinoseki     07:12 07:40   08:37   |
Mizusawaesashi     07:22 07:51   08:47   |
Kitakami     07:30 08:00   08:59   |
Shin-Hanamaki     07:38 08:08   09:07   |
Morioka   06:54 07:59 08:20   09:18   08:49
Iwate-Numakunai   | 08:11         |
Ninohe   07:15 08:23         09:10
Hachinohe   07:26 08:35         09:22
Shichinohe-Towada   07:39 08:47         09:34
Shin-Aomori 06:32 07:56 09:04         09:51
Okutsugaru-Imabetsu 06:48 08:12 |         10:07
Kikonai 07:22 08:46 |         10:41
Shin-Hakodate-Hokuto 07:34 08:58 10:01         10:53
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.