JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:19/20
Name Yamabiko
59
Nasuno
271
Hayate
117
Yamabiko
159
Yamabiko
221
Nasuno
273
Nasuno
275
Hayabusa
37
Operation date     *     W    
Tokyo 20:20 20:28 20:32 20:44 20:56 21:08 21:24 21:36
Ueno 20:26 20:34 20:38 20:50 21:02 21:14 21:30 |
Omiya 20:46 20:54 20:58 21:10 21:22 21:34 21:50 22:00
Oyama | 21:13 | | 21:38 21:51 22:07 |
Utsunomiya 21:10 21:25 | 21:34 21:50 22:03 22:22 |
Nasushiobara | 21:39 | | 22:05 22:17 22:36 |
Shin-Shirakawa |   | | 22:16     |
Koriyama 21:38   | 22:03 22:28     |
Fukushima 21:56   | 22:20 22:43     |
Shiroishizao |   | 22:32 |     |
Sendai 22:20   22:13 22:46 23:03     23:07
Furukawa 22:35              
Kurikoma-Kogen 22:44              
Ichinoseki 22:53              
Mizusawaesashi 23:03              
Kitakami 23:11              
Shin-Hanamaki 23:19              
Morioka 23:31              
Iwate-Numakunai                
Ninohe                
Hachinohe                
Shichinohe-Towada                
Shin-Aomori                
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.