JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:19/21
Name Hayabusa
109
Nasuno
267
Yamabiko
487
Yamabiko
487
Yamabiko
157
Hayabusa
37
Yamabiko
219
Hayabusa
111
Operation date     * *        
Tokyo 18:56 19:00 19:08 19:08 19:16 19:20 19:28 19:40
Ueno 19:02 19:06 19:14 19:14 19:22 19:26 19:34 19:46
Omiya 19:22 19:26 19:34 19:34 19:42 19:46 19:54 20:06
Oyama | 19:43 | | | | 20:11 |
Utsunomiya | 19:55 20:00 20:00 20:08 | 20:26 |
Nasushiobara | 20:09 | | | | 20:40 |
Shin-Shirakawa |   20:22 20:22 | | 20:51 |
Koriyama |   | | 20:38 | 21:03 |
Fukushima |   20:45 20:45 20:57 | 21:17 |
Shiroishizao |   | | 21:09 | 21:29 |
Sendai 20:30   21:06 21:07 21:23 20:55 21:43 21:15
Furukawa 20:43     21:20   |   21:28
Kurikoma-Kogen 20:52     21:30   |   21:37
Ichinoseki 21:02     21:39   |   21:46
Mizusawaesashi 21:12     21:49   |   21:56
Kitakami 21:24     21:57   |   22:04
Shin-Hanamaki 21:32     22:04   |   22:12
Morioka 21:44     22:16   21:38   22:23
Iwate-Numakunai           |    
Ninohe           |    
Hachinohe           22:06    
Shichinohe-Towada           |    
Shin-Aomori           22:32    
Okutsugaru-Imabetsu           |    
Kikonai           |    
Shin-Hakodate-Hokuto           23:33    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.