JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:17/20
Name Nasuno
265
Hayabusa
31
Yamabiko
155
Yamabiko
217
Hayabusa
67
Hayabusa
67
Hayabusa
67
Yamabiko
195
Operation date         * * * *
Tokyo 18:08 18:20 18:28 18:36 18:44 18:44 18:44 18:44
Ueno 18:14 18:26 18:34 18:42 18:50 18:50 18:50 18:50
Omiya 18:34 18:46 18:54 19:02 19:10 19:10 19:10 19:10
Oyama 18:50 | | 19:18 | | | |
Utsunomiya 19:06 | 19:18 19:32 | | | |
Nasushiobara 19:20 | | 19:51 | | | |
Shin-Shirakawa   | | 20:02 | | | |
Koriyama   | 19:46 20:14 | | | 20:04
Fukushima   | 20:04 20:28 | | | 20:18
Shiroishizao   | | | | | | |
Sendai   19:54 20:24 20:49 20:21 20:21 20:21 20:41
Furukawa   |     | | | 20:54
Kurikoma-Kogen   |     | | | 21:03
Ichinoseki   |     | | | 21:15
Mizusawaesashi   |     | | | 21:26
Kitakami   |     | | | 21:35
Shin-Hanamaki   |     | | | 21:43
Morioka   20:37     21:00 21:04 21:04 21:56
Iwate-Numakunai   |       | |  
Ninohe   20:58       21:25 21:25  
Hachinohe   21:09       21:37 21:37  
Shichinohe-Towada   21:22       | |  
Shin-Aomori   21:37       22:00 22:00  
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.