JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:148 Page:17/19
Name Nasuno
267
Yamabiko
157
Hayabusa
33
Yamabiko
219
Hayabusa
105
Nasuno
269
Hayabusa
35
Yamabiko
59
Operation date                
Tokyo 19:00 19:16 19:20 19:28 19:40 20:00 20:16 20:20
Ueno 19:06 19:22 19:26 19:34 19:46 20:06 | 20:26
Omiya 19:26 19:42 19:46 19:54 20:06 20:26 20:40 20:46
Oyama 19:43 | | 20:11 | 20:42 | |
Utsunomiya 19:55 20:08 | 20:26 | 20:54 | 21:10
Nasushiobara 20:09 | | 20:40 | 21:07 | |
Shin-Shirakawa   | | 20:51 |   | |
Koriyama   20:38 | 21:03 |   | 21:38
Fukushima   20:57 | 21:17 |   | 21:56
Shiroishizao   21:09 | 21:29 |   | |
Sendai   21:23 20:55 21:43 21:15   21:48 22:20
Furukawa     |   21:28   | 22:35
Kurikoma-Kogen     |   21:37   | 22:44
Ichinoseki     |   21:46   | 22:53
Mizusawaesashi     |   21:56   | 23:03
Kitakami     |   22:04   | 23:11
Shin-Hanamaki     |   22:12   | 23:19
Morioka     21:38   22:23   22:31 23:31
Iwate-Numakunai     |       22:44  
Ninohe     |       22:56  
Hachinohe     22:06       23:08  
Shichinohe-Towada     |       23:21  
Shin-Aomori     22:32       23:36  
Okutsugaru-Imabetsu     |          
Kikonai     |          
Shin-Hakodate-Hokuto     23:33          
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.