JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:148 Page:15/19
Name Nasuno
263
Hayabusa
29
Yamabiko
151
Yamabiko
215
Hayabusa
65
Hayabusa
65
Hayate
115
Yamabiko
153
Operation date         * *    
Tokyo 17:12 17:20 17:28 17:36 17:44 17:44 17:56 18:00
Ueno 17:18 17:26 17:34 17:42 17:50 17:50 18:02 18:06
Omiya 17:38 17:46 17:54 18:02 18:10 18:10 18:22 18:26
Oyama 17:54 | | 18:18 | | | |
Utsunomiya 18:08 | 18:18 18:33 | | | 18:50
Nasushiobara 18:22 | | 18:54 | | | |
Shin-Shirakawa   | 18:39 19:12 | | | |
Koriyama   | 18:56 19:29 | | | 19:19
Fukushima   | 19:10 19:43 | | | 19:37
Shiroishizao   | | 19:55 | | | |
Sendai   18:54 19:30 20:09 19:19 19:19 19:37 19:58
Furukawa   |     | | 19:50  
Kurikoma-Kogen   |     | | 20:00  
Ichinoseki   |     | | 20:14  
Mizusawaesashi   |     | | 20:25  
Kitakami   |     | | 20:34  
Shin-Hanamaki   |     | | 20:42  
Morioka   19:37     19:58 20:02 20:54  
Iwate-Numakunai   19:49       |    
Ninohe   20:01       20:23    
Hachinohe   20:13       20:34    
Shichinohe-Towada   20:25       |    
Shin-Aomori   20:42       20:58    
Okutsugaru-Imabetsu   20:58            
Kikonai   21:36            
Shin-Hakodate-Hokuto   21:48            
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.