JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:15/21
Name Hayabusa
29
Hayabusa
29
Yamabiko
145
Yamabiko
199
Yamabiko
213
Hayabusa
31
Hayate
369
Hayate
345
Operation date * *   *     * *
Tokyo 15:44 15:44 16:00 16:08 16:12 16:20 16:28 16:28
Ueno 15:50 15:50 16:06 16:14 16:18 16:26 16:34 16:34
Omiya 16:10 16:10 16:26 16:34 16:38 16:46 16:53 16:53
Oyama | | | | 16:54 | | |
Utsunomiya | | 16:50 16:58 17:08 | | |
Nasushiobara | | | | 17:26 | | |
Shin-Shirakawa | | | | 17:36 | | |
Koriyama | | 17:19 17:30 17:51 | | |
Fukushima | | 17:38 17:50 18:05 | | |
Shiroishizao | | 17:50 | | | | |
Sendai 17:19 17:19 18:04 18:14 18:25 17:54 18:09 18:09
Furukawa | |   18:31   | | 18:22
Kurikoma-Kogen | |   18:40   | | |
Ichinoseki | |   18:49   | 18:39 18:39
Mizusawaesashi | |   19:00   | | |
Kitakami | |   19:08   | | 18:55
Shin-Hanamaki | |   19:16   | | |
Morioka 18:02 18:02   19:28   18:37 19:10 19:11
Iwate-Numakunai | |       | |  
Ninohe 18:22 18:22       18:58 19:32  
Hachinohe 18:34 18:34       19:09 19:44  
Shichinohe-Towada 18:47 18:47       19:22 |  
Shin-Aomori 19:02 19:02       19:37 20:08  
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.