JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:14/20
Name Hayabusa
61
Yamabiko
145
Yamabiko
199
Yamabiko
213
Yamabiko
213
Hayabusa
27
Hayate
369
Yamabiko
99
Operation date *   * * *   * *
Tokyo 15:44 16:00 16:08 16:12 16:12 16:20 16:28  
Ueno 15:50 16:06 16:14 16:18 16:18 16:26 16:34  
Omiya 16:10 16:26 16:34 16:38 16:38 16:46 16:54  
Oyama | | | 16:54 16:54 | |  
Utsunomiya | 16:50 16:58 17:08 17:08 | |  
Nasushiobara | | | 17:22 17:26 | |  
Shin-Shirakawa | | | 17:36 17:37 | |  
Koriyama | 17:19 17:30 17:51 17:51 | |  
Fukushima | 17:38 17:50 18:05 18:05 | |  
Shiroishizao | 17:50 | | | | |  
Sendai 17:19 18:04 18:14 18:26 18:26 17:54 18:09 18:14
Furukawa |   18:31     | | 18:31
Kurikoma-Kogen |   18:40     | | 18:40
Ichinoseki |   18:49     | 18:39 18:49
Mizusawaesashi |   19:00     | | 19:00
Kitakami |   19:08     | | 19:08
Shin-Hanamaki |   19:16     | | 19:16
Morioka 18:02   19:28     18:37 19:10 19:28
Iwate-Numakunai |         | |  
Ninohe 18:22         18:58 19:32  
Hachinohe 18:34         19:09 19:44  
Shichinohe-Towada 18:47         19:22 |  
Shin-Aomori 19:02         19:37 20:08  
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.