JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:13/21
Name Yamabiko
141
Yamabiko
169
Yamabiko
211
Hayabusa
25
Hayate
341
Hayate
341
Yamabiko
55
Hayabusa
59
Operation date   *     * *   *
Tokyo 14:00 14:08 14:12 14:20 14:28 14:28 14:36 14:44
Ueno 14:06 14:14 14:18 14:26 14:34 14:34 14:42 14:50
Omiya 14:26 14:34 14:38 14:46 14:53 14:53 15:02 15:10
Oyama | | 14:54 | | | | |
Utsunomiya 14:50 14:58 15:08 | | | 15:31 |
Nasushiobara | | 15:26 | | | | |
Shin-Shirakawa | | 15:36 | | | | |
Koriyama 15:19 15:30 15:51 | | | 16:02 |
Fukushima 15:38 15:50 16:05 | | | 16:16 |
Shiroishizao 15:50 | | | | | | |
Sendai 16:04 16:13 16:25 15:54 16:07 16:09 16:39 16:19
Furukawa   16:31   |   16:22 16:52 |
Kurikoma-Kogen   16:40   |   | 17:02 |
Ichinoseki   16:49   |   16:39 17:14 |
Mizusawaesashi   17:00   |   | 17:25 |
Kitakami   17:08   |   16:55 17:34 |
Shin-Hanamaki   17:16   |   | 17:42 |
Morioka   17:27   16:37   17:11 17:54 17:02
Iwate-Numakunai       |       |
Ninohe       |       17:22
Hachinohe       17:05       17:34
Shichinohe-Towada       |       17:47
Shin-Aomori       17:31       18:02
Okutsugaru-Imabetsu       |        
Kikonai       |        
Shin-Hakodate-Hokuto       18:32        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.