JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:12/21
Name Yamabiko
139
Yamabiko
167
Nasuno
259
Hayabusa
23
Hayate
339
Yamabiko
53
Hayabusa
57
Hayabusa
57
Operation date   *     *   * *
Tokyo 13:00 13:08 13:12 13:20 13:28 13:36 13:44 13:44
Ueno 13:06 13:14 13:18 13:26 13:34 13:42 13:50 13:50
Omiya 13:26 13:34 13:38 13:46 13:53 14:02 14:10 14:10
Oyama | | 13:54 | | | | |
Utsunomiya 13:50 13:58 14:08 | | 14:31 | |
Nasushiobara | | 14:26 | | | | |
Shin-Shirakawa | | 14:36 | | | | |
Koriyama 14:19 14:30 14:48 | | 15:02 | |
Fukushima 14:38 14:50   | | 15:17 | |
Shiroishizao 14:50 |   | | | | |
Sendai 15:04 15:13   14:54 15:09 15:39 15:19 15:19
Furukawa   15:31   | 15:22 15:52 | |
Kurikoma-Kogen   15:40   | | 16:02 | |
Ichinoseki   15:49   | 15:39 16:14 | |
Mizusawaesashi   16:00   | | 16:25 | |
Kitakami   16:08   | 15:55 16:34 | |
Shin-Hanamaki   16:16   | | 16:42 | |
Morioka   16:27   15:37 16:11 16:54 16:02 16:02
Iwate-Numakunai       15:49     | |
Ninohe       16:02     | |
Hachinohe       16:14     16:30 16:30
Shichinohe-Towada       16:27     | |
Shin-Aomori       16:45     16:54 16:54
Okutsugaru-Imabetsu       17:01        
Kikonai       17:38        
Shin-Hakodate-Hokuto       17:51        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.