JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:148 Page:12/19
Name Yamabiko
143
Yamabiko
143
Yamabiko
171
Nasuno
261
Hayabusa
25
Yamabiko
57
Hayabusa
61
Hayabusa
61
Operation date * * *       * *
Tokyo 15:00 15:00 15:08 15:12 15:20 15:36 15:44 15:44
Ueno 15:06 15:06 15:14 15:18 15:26 15:42 15:50 15:50
Omiya 15:26 15:26 15:34 15:38 15:46 16:02 16:10 16:10
Oyama | | | 15:54 | | | |
Utsunomiya 15:50 15:50 15:58 16:08 | 16:31 | |
Nasushiobara | | | 16:22 | | | |
Shin-Shirakawa | | | 16:36 | | | |
Koriyama 16:19 16:19 16:30 16:48 | 17:02 | |
Fukushima 16:38 16:38 16:50   | 17:17 | |
Shiroishizao 16:50 16:50 |   | | | |
Sendai 17:04 17:03 17:13   16:54 17:39 17:19 17:19
Furukawa     17:31   | 17:52 | |
Kurikoma-Kogen     17:40   | 18:02 | |
Ichinoseki     17:49   | 18:14 | |
Mizusawaesashi     18:00   | 18:25 | |
Kitakami     18:08   | 18:34 | |
Shin-Hanamaki     18:16   | 18:42 | |
Morioka     18:27   17:37 18:54 17:58 18:02
Iwate-Numakunai         17:49     |
Ninohe         18:02     18:22
Hachinohe         18:14     18:34
Shichinohe-Towada         18:27     18:47
Shin-Aomori         18:45     19:02
Okutsugaru-Imabetsu         19:01      
Kikonai         19:38      
Shin-Hakodate-Hokuto         19:50      
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.