JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:11/20
Name Yamabiko
53
Hayabusa
57
Yamabiko
141
Yamabiko
169
Yamabiko
211
Yamabiko
211
Hayabusa
23
Hayate
341
Operation date   *   * * *   *
Tokyo 13:36 13:44 14:00 14:08 14:12 14:12 14:20 14:28
Ueno 13:42 13:50 14:06 14:14 14:18 14:18 14:26 14:34
Omiya 14:02 14:10 14:26 14:34 14:38 14:38 14:46 14:53
Oyama | | | | 14:54 14:54 | |
Utsunomiya 14:31 | 14:50 14:58 15:08 15:08 | |
Nasushiobara | | | | 15:22 15:26 | |
Shin-Shirakawa | | | | 15:36 15:36 | |
Koriyama 15:02 | 15:19 15:30 15:51 15:51 | |
Fukushima 15:17 | 15:38 15:50 16:05 16:05 | |
Shiroishizao | | 15:50 | | | | |
Sendai 15:39 15:19 16:04 16:13 16:26 16:26 15:54 16:07
Furukawa 15:52 |   16:31     |  
Kurikoma-Kogen 16:02 |   16:40     |  
Ichinoseki 16:14 |   16:49     |  
Mizusawaesashi 16:25 |   17:00     |  
Kitakami 16:34 |   17:08     |  
Shin-Hanamaki 16:42 |   17:16     |  
Morioka 16:54 16:02   17:27     16:37  
Iwate-Numakunai   |         |  
Ninohe   |         |  
Hachinohe   16:30         17:05  
Shichinohe-Towada   |         |  
Shin-Aomori   16:54         17:31  
Okutsugaru-Imabetsu             |  
Kikonai             |  
Shin-Hakodate-Hokuto             18:32  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.