JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:148 Page:11/19
Name Yamabiko
141
Yamabiko
211
Yamabiko
211
Hayabusa
23
Hayate
341
Hayate
365
Yamabiko
55
Hayabusa
59
Operation date   * *   * *   *
Tokyo 14:00 14:12 14:12 14:20 14:28 14:28 14:36 14:44
Ueno 14:06 14:18 14:18 14:26 14:34 14:34 14:42 14:50
Omiya 14:26 14:38 14:38 14:46 14:53 14:53 15:02 15:10
Oyama | 14:54 14:54 | | | | |
Utsunomiya 14:50 15:08 15:08 | | | 15:31 |
Nasushiobara | 15:22 15:26 | | | | |
Shin-Shirakawa | 15:36 15:36 | | | | |
Koriyama 15:19 15:51 15:51 | | | 16:02 |
Fukushima 15:38 16:05 16:05 | | | 16:16 |
Shiroishizao 15:50 | | | | | | |
Sendai 16:04 16:26 16:26 15:54 16:07 16:09 16:39 16:19
Furukawa       |   | 16:52 |
Kurikoma-Kogen       |   | 17:02 |
Ichinoseki       |   16:39 17:14 |
Mizusawaesashi       |   | 17:25 |
Kitakami       |   | 17:34 |
Shin-Hanamaki       |   | 17:42 |
Morioka       16:37   17:07 17:54 17:02
Iwate-Numakunai       |   |   |
Ninohe       |   17:29   17:22
Hachinohe       17:05   17:41   17:34
Shichinohe-Towada       |   |   17:47
Shin-Aomori       17:31   18:05   18:02
Okutsugaru-Imabetsu       |        
Kikonai       |        
Shin-Hakodate-Hokuto       18:32        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.