JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:11/17
Name Yamabiko
211
Hayabusa
27
Hayabusa
29
Yamabiko
65
Hayabusa
61
Yamabiko
143
Nasuno
261
Hayabusa
31
Operation date *       *      
Tokyo 14:12 14:20 14:28 14:36 14:44 15:00 15:12 15:20
Ueno 14:18 14:26 14:34 14:42 14:50 15:06 15:18 15:26
Omiya 14:38 14:46 14:54 15:02 15:10 15:26 15:38 15:46
Oyama 14:54 | | | | | 15:54 |
Utsunomiya 15:08 | | 15:31 | 15:50 16:08 |
Nasushiobara 15:24 | | | | | 16:26 |
Shin-Shirakawa 15:37 | | | | | 16:36 |
Koriyama 15:51 | | 15:59 | 16:19 16:48 |
Fukushima 16:05 | | 16:17 | 16:38   |
Shiroishizao | | | | | 16:52   |
Sendai 16:25 15:54 16:03 16:39 16:19 17:06   16:54
Furukawa   | | 16:52 |     |
Kurikoma-Kogen   | | 17:02 |     |
Ichinoseki   | | 17:14 |     |
Mizusawaesashi   | | 17:24 |     |
Kitakami   | | 17:35 |     |
Shin-Hanamaki   | | 17:43 |     |
Morioka   16:37 16:53 17:54 17:02     17:37
Iwate-Numakunai   | |   |     17:49
Ninohe   | |   17:22     18:01
Hachinohe   17:05 |   17:34     18:12
Shichinohe-Towada   | |   17:47     18:25
Shin-Aomori   17:29 17:43   18:02     18:39
Okutsugaru-Imabetsu     |          
Kikonai     |          
Shin-Hakodate-Hokuto     18:40          
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.