JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:10/20
Name Hayabusa
55
Hayabusa
55
Yamabiko
139
Yamabiko
167
Nasuno
259
Nasuno
259
Hayabusa
21
Hayate
339
Operation date * *   * * *   *
Tokyo 12:44 12:44 13:00 13:08 13:12 13:12 13:20 13:28
Ueno 12:50 12:50 13:06 13:14 13:18 13:18 13:26 13:34
Omiya 13:10 13:10 13:26 13:34 13:38 13:38 13:46 13:54
Oyama | | | | 13:54 13:54 | |
Utsunomiya | | 13:50 13:58 14:08 14:08 | |
Nasushiobara | | | | 14:22 14:26 | |
Shin-Shirakawa | | | | 14:36 14:37 | |
Koriyama | | 14:19 14:30 14:48 14:48 | |
Fukushima | | 14:38 14:50     | |
Shiroishizao | | 14:50 |     | |
Sendai 14:19 14:19 15:04 15:13     14:54 15:09
Furukawa | |   15:31     | 15:22
Kurikoma-Kogen | |   15:40     | |
Ichinoseki | |   15:49     | 15:39
Mizusawaesashi | |   16:00     | |
Kitakami | |   16:08     | 15:55
Shin-Hanamaki | |   16:16     | |
Morioka 15:02 15:02   16:27     15:37 16:11
Iwate-Numakunai | |         15:49  
Ninohe 15:24 15:24         16:02  
Hachinohe 15:36 15:36         16:14  
Shichinohe-Towada 15:49 15:49         16:27  
Shin-Aomori 16:05 16:05         16:45  
Okutsugaru-Imabetsu             17:01  
Kikonai             17:38  
Shin-Hakodate-Hokuto             17:51  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.