JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:10/17
Name Yamabiko
139
Yamabiko
167
Nasuno
259
Hayabusa
25
Yamabiko
63
Hayabusa
59
Yamabiko
141
Yamabiko
211
Operation date   *       *   *
Tokyo 13:00 13:08 13:12 13:20 13:36 13:44 14:00 14:12
Ueno 13:06 13:14 13:18 13:26 13:42 13:50 14:06 14:18
Omiya 13:26 13:34 13:38 13:46 14:02 14:10 14:26 14:38
Oyama | | 13:54 | | | | 14:54
Utsunomiya 13:50 13:58 14:08 | 14:31 | 14:50 15:08
Nasushiobara | | 14:26 | | | | 15:24
Shin-Shirakawa | | 14:36 | | | | 15:36
Koriyama 14:19 14:28 14:48 | 14:59 | 15:19 15:51
Fukushima 14:38 14:50   | 15:17 | 15:38 16:05
Shiroishizao 14:50 |   | | | 15:52 |
Sendai 15:04 15:13   14:54 15:39 15:19 16:06 16:25
Furukawa   15:31   | 15:52 |    
Kurikoma-Kogen   15:40   | 16:02 |    
Ichinoseki   15:49   | 16:14 |    
Mizusawaesashi   15:59   | 16:24 |    
Kitakami   16:09   | 16:35 |    
Shin-Hanamaki   16:17   | 16:43 |    
Morioka   16:28   15:37 16:54 16:02    
Iwate-Numakunai       15:49   |    
Ninohe       16:02   |    
Hachinohe       16:14   16:30    
Shichinohe-Towada       16:27   |    
Shin-Aomori       16:45   16:54    
Okutsugaru-Imabetsu       17:01        
Kikonai       17:35        
Shin-Hakodate-Hokuto       17:47        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.