JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:148 Page:9/19
Name Hayabusa
17
Hayate
335
Yamabiko
163
Yamabiko
49
Hayabusa
53
Yamabiko
137
Yamabiko
165
Yamabiko
209
Operation date   * *   *   *  
Tokyo 11:20 11:28 11:28 11:36 11:56 12:00 12:08 12:12
Ueno 11:26 11:34 11:34 11:42 12:02 12:06 12:14 12:18
Omiya 11:46 11:54 11:54 12:02 12:22 12:26 12:34 12:38
Oyama | | | | | | | 12:54
Utsunomiya | | | 12:29 | 12:50 12:58 13:08
Nasushiobara | | | | | | | 13:22
Shin-Shirakawa | | | | | | | 13:36
Koriyama | | 12:45 12:57 | 13:19 13:30 13:51
Fukushima | | 12:59 13:17 | 13:38 13:50 14:05
Shiroishizao | | 13:11 | | 13:50 | |
Sendai 12:54 13:12 13:27 13:39 13:32 14:04 14:13 14:26
Furukawa | 13:26 13:43 13:52 |   14:31  
Kurikoma-Kogen | | 13:52 14:02 |   14:40  
Ichinoseki | 13:41 14:01 14:14 |   14:49  
Mizusawaesashi | | 14:11 14:25 |   15:00  
Kitakami | 14:01 14:23 14:34 |   15:08  
Shin-Hanamaki | | 14:30 14:42 |   15:16  
Morioka 13:37 14:16 14:42 14:54 14:15   15:27  
Iwate-Numakunai 13:49       |      
Ninohe 14:02       |      
Hachinohe 14:14       14:44      
Shichinohe-Towada 14:27       |      
Shin-Aomori 14:43       15:08      
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.