JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:9/17
Name Yamabiko
59
Hayabusa
55
Yamabiko
137
Yamabiko
165
Yamabiko
209
Hayabusa
23
Yamabiko
61
Hayabusa
57
Operation date   *   *       *
Tokyo 11:36 11:56 12:00 12:08 12:12 12:20 12:36 12:44
Ueno 11:42 12:02 12:06 12:14 12:18 12:26 12:42 12:50
Omiya 12:02 12:22 12:26 12:34 12:38 12:46 13:02 13:10
Oyama | | | | 12:54 | | |
Utsunomiya 12:29 | 12:50 12:58 13:08 | 13:31 |
Nasushiobara | | | | 13:26 | | |
Shin-Shirakawa | | | | 13:36 | | |
Koriyama 12:57 | 13:19 13:28 13:51 | 13:59 |
Fukushima 13:17 | 13:38 13:50 14:05 | 14:17 |
Shiroishizao | | 13:50 | | | | |
Sendai 13:39 13:32 14:04 14:13 14:25 13:54 14:39 14:19
Furukawa 13:52 |   14:30   | 14:52 |
Kurikoma-Kogen 14:02 |   14:40   | 15:02 |
Ichinoseki 14:14 |   14:49   | 15:14 |
Mizusawaesashi 14:25 |   14:59   | 15:25 |
Kitakami 14:34 |   15:09   | 15:34 |
Shin-Hanamaki 14:42 |   15:17   | 15:42 |
Morioka 14:54 14:15   15:29   14:37 15:54 15:02
Iwate-Numakunai   |       |   |
Ninohe   |       |   15:24
Hachinohe   14:44       15:05   15:36
Shichinohe-Towada   |       |   15:49
Shin-Aomori   15:07       15:31   16:05
Okutsugaru-Imabetsu           |    
Kikonai           16:18    
Shin-Hakodate-Hokuto           16:30    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.