JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:8/17
Name Yamabiko
161
Yamabiko
57
Hayabusa
19
Hayabusa
19
Yamabiko
135
Nasuno
257
Hayabusa
21
Yamabiko
163
Operation date *   * *       *
Tokyo 10:28 10:36 10:44 10:44 11:00 11:08 11:20 11:28
Ueno 10:34 10:42 10:50 10:50 11:06 11:14 11:26 11:34
Omiya 10:54 11:02 11:10 11:10 11:26 11:34 11:46 11:54
Oyama | | | | | 11:53 | |
Utsunomiya 11:18 11:31 | | 11:50 12:08 | |
Nasushiobara | | | | | 12:22 | |
Shin-Shirakawa | | | | | 12:36 | |
Koriyama | 12:00 | | 12:19 12:48 | 12:46
Fukushima 12:00 12:17 | | 12:38   | 13:03
Shiroishizao | | | | 12:50   | |
Sendai 12:22 12:39 12:17 12:17 13:04   12:54 13:26
Furukawa 12:37 12:52 | |     | 13:43
Kurikoma-Kogen 12:48 13:02 | |     | 13:52
Ichinoseki 12:58 13:14 12:38 12:38     | 14:01
Mizusawaesashi 13:10 13:25 | |     | 14:11
Kitakami 13:22 13:34 | |     | 14:23
Shin-Hanamaki 13:30 13:42 | |     | 14:30
Morioka 13:42 13:54 13:05 13:05     13:37 14:42
Iwate-Numakunai     | |     13:49  
Ninohe     | |     14:02  
Hachinohe     13:34 13:34     14:14  
Shichinohe-Towada     | |     14:27  
Shin-Aomori     13:59 13:59     14:43  
Okutsugaru-Imabetsu     14:15 14:15        
Kikonai     14:49 14:46        
Shin-Hakodate-Hokuto     15:01 14:58        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.