JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:148 Page:8/19
Name Hayate
357
Hayate
333
Yamabiko
161
Yamabiko
47
Hayabusa
15
Hayabusa
15
Yamabiko
135
Nasuno
257
Operation date * * *   * *    
Tokyo 10:28 10:28 10:28 10:36 10:44 10:44 11:00 11:08
Ueno 10:34 10:34 10:34 10:42 10:50 10:50 11:06 11:14
Omiya 10:54 10:54 10:54 11:02 11:10 11:10 11:26 11:34
Oyama | | | | | | | 11:53
Utsunomiya | | 11:18 11:31 | | 11:50 12:08
Nasushiobara | | | | | | | 12:22
Shin-Shirakawa | | | | | | | 12:36
Koriyama | | | 12:00 | | 12:19 12:48
Fukushima | | 12:00 12:17 | | 12:38  
Shiroishizao | | | | | | 12:50  
Sendai 12:12 12:12 12:22 12:39 12:17 12:17 13:04  
Furukawa 12:31 12:31 12:37 12:52 | |    
Kurikoma-Kogen | 12:41 12:48 13:02 | |    
Ichinoseki 12:45 12:50 12:58 13:14 12:38 12:38    
Mizusawaesashi | 13:00 13:10 13:25 | |    
Kitakami 13:00 13:08 13:22 13:34 | |    
Shin-Hanamaki | 13:16 13:30 13:42 | |    
Morioka 13:16 13:28 13:42 13:54 13:01 13:05    
Iwate-Numakunai |         13:17    
Ninohe 13:37         13:29    
Hachinohe 13:49         13:41    
Shichinohe-Towada 14:02         13:54    
Shin-Aomori 14:17         14:09    
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.