JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:7/21
Name Yamabiko
43
Yamabiko
43
Yamabiko
129
Yamabiko
129
Hayabusa
9
Nasuno
255
Nasuno
255
Yamabiko
131
Operation date * * * *   * *  
Tokyo 08:48 08:48 08:56 08:56 09:08 09:16 09:16 09:24
Ueno 08:54 08:54 09:02 09:02 09:14 09:22 09:22 |
Omiya 09:14 09:14 09:22 09:22 09:33 09:42 09:42 09:48
Oyama | | | | | 09:58 09:58 |
Utsunomiya 09:39 09:39 09:46 09:46 | 10:12 10:12 |
Nasushiobara | | | | | 10:30 10:30 |
Shin-Shirakawa | | | | | 10:41 10:41 |
Koriyama 10:08 10:07 10:17 10:17 | 10:53 10:52 |
Fukushima 10:25 10:25 10:34 10:34 |     10:51
Shiroishizao | | 10:46 10:46 |     |
Sendai 10:49 10:49 11:00 10:59 10:42     11:14
Furukawa 11:03 11:05     |      
Kurikoma-Kogen 11:14 11:14     |      
Ichinoseki 11:28 11:28     |      
Mizusawaesashi 11:39 11:39     |      
Kitakami 11:47 11:47     |      
Shin-Hanamaki 11:55 11:55     |      
Morioka 12:07 12:07     11:25      
Iwate-Numakunai         11:38      
Ninohe         11:50      
Hachinohe         12:02      
Shichinohe-Towada         12:14      
Shin-Aomori         12:29      
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.