JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:7/17
Name Yamabiko
133
Yamabiko
133
Hayabusa
15
Hayabusa
15
Yamabiko
207
Yamabiko
207
Hayabusa
17
Hayabusa
303
Operation date * * * * * *   *
Tokyo 10:00 10:00 10:04 10:04 10:12 10:12 10:20  
Ueno 10:06 10:06 10:10 10:10 10:18 10:18 10:26 10:30
Omiya 10:26 10:26 10:30 10:30 10:38 10:38 10:46 10:50
Oyama | | | | 10:54 10:54 | |
Utsunomiya 10:52 10:52 | | 11:08 11:08 | |
Nasushiobara | | | | 11:22 11:24 | |
Shin-Shirakawa | | | | 11:36 11:37 | |
Koriyama 11:20 11:20 | | 11:51 11:51 | |
Fukushima 11:38 11:38 | | 12:05 12:05 | |
Shiroishizao 11:50 11:52 | | | | | |
Sendai 12:04 12:05 11:39 11:41 12:26 12:26 11:54 12:03
Furukawa       |     | |
Kurikoma-Kogen       |     | |
Ichinoseki       |     | 12:24
Mizusawaesashi       |     | |
Kitakami       |     | |
Shin-Hanamaki       |     | |
Morioka       12:24     12:37 12:50
Iwate-Numakunai       |     | |
Ninohe       12:45     | |
Hachinohe       12:56     13:05 13:19
Shichinohe-Towada       13:09     | |
Shin-Aomori       13:24     13:29 13:43
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.