JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:6/21
Name Nasuno
253
Hayate
355
Hayate
373
Hayate
331
Hayabusa
7
Hayabusa
7
Yamabiko
43
Yamabiko
43
Operation date * * * * * * * *
Tokyo 08:28 08:32   08:32 08:40 08:40 08:48 08:48
Ueno 08:34 08:44 08:44 08:44 08:46 08:46 08:54 08:54
Omiya 08:54 09:10 09:10 09:10 09:06 09:06 09:14 09:14
Oyama 09:10 | | | | | | |
Utsunomiya 09:22 | | | | | 09:39 09:39
Nasushiobara 09:41 | | | | | | |
Shin-Shirakawa 09:51 | | | | | | |
Koriyama 10:03 | | | | | 10:07 10:07
Fukushima   | | | | | 10:25 10:25
Shiroishizao   | | | | | | |
Sendai   10:29 10:29 10:29 10:16 10:16 10:49 10:49
Furukawa   | | 10:44 | | 11:03 11:03
Kurikoma-Kogen   | | | | | 11:14 11:14
Ichinoseki   10:52 10:52 11:02 | | 11:28 11:28
Mizusawaesashi   | | | | | 11:39 11:39
Kitakami   | | 11:17 | | 11:47 11:49
Shin-Hanamaki   | | | | | 11:55 11:56
Morioka   11:17 11:17 11:32 10:59 10:59 12:07 12:07
Iwate-Numakunai   | |   | |    
Ninohe   | |   | |    
Hachinohe   11:46 11:46   11:27 11:27    
Shichinohe-Towada   11:59 11:59   | |    
Shin-Aomori   12:14 12:14   11:51 11:53    
Okutsugaru-Imabetsu           |    
Kikonai           12:45    
Shin-Hakodate-Hokuto           12:57    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.