JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:6/20
Name Yamabiko
131
Hayabusa
11
Yamabiko
45
Yamabiko
45
Hayabusa
69
Yamabiko
177
Yamabiko
133
Hayabusa
51
Operation date     * * * *   *
Tokyo 09:24 09:36 09:40 09:40   09:48 10:00 10:04
Ueno | | 09:46 09:46   09:54 10:06 10:10
Omiya 09:48 10:00 10:06 10:06 10:10 10:14 10:26 10:30
Oyama | | | | | | | |
Utsunomiya | | 10:31 10:32 | 10:38 10:52 |
Nasushiobara | | | | | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Koriyama | | 10:59 11:00 | 11:06 11:20 |
Fukushima 10:51 | 11:14 11:14 | 11:24 11:38 |
Shiroishizao | | | | | | 11:50 |
Sendai 11:14 11:08 11:36 11:36 11:21 11:44 12:04 11:39
Furukawa   | 11:52 11:52 11:34      
Kurikoma-Kogen   | 12:02 12:02 |      
Ichinoseki   | 12:14 12:14 11:47      
Mizusawaesashi   | 12:25 12:25 |      
Kitakami   | 12:34 12:34 12:01      
Shin-Hanamaki   | 12:42 12:42 |      
Morioka   11:48 12:54 12:54 12:16      
Iwate-Numakunai   |     |      
Ninohe   |     |      
Hachinohe   |     12:45      
Shichinohe-Towada   |     |      
Shin-Aomori   12:37     13:08      
Okutsugaru-Imabetsu   |            
Kikonai   |            
Shin-Hakodate-Hokuto   13:38            
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.