JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:6/17
Name Nasuno
255
Yamabiko
131
Hayabusa
13
Hayabusa
13
Yamabiko
55
Yamabiko
55
Yamabiko
55
Yamabiko
177
Operation date     * * * * * *
Tokyo 09:16 09:24 09:36 09:36 09:40 09:40 09:40 09:48
Ueno 09:22 | | | 09:46 09:46 09:46 09:54
Omiya 09:42 09:48 10:00 10:00 10:06 10:06 10:06 10:14
Oyama 09:58 | | | | | | |
Utsunomiya 10:12 | | | 10:31 10:31 10:31 10:38
Nasushiobara 10:30 | | | | | | |
Shin-Shirakawa 10:41 | | | | | | |
Koriyama 10:53 | | | 10:59 10:59 10:59 11:06
Fukushima   10:51 | | 11:14 11:14 11:14 11:24
Shiroishizao   | | | | | | |
Sendai   11:14 11:08 11:08 11:36 11:36 11:36 11:44
Furukawa     | | 11:52 11:52 11:52  
Kurikoma-Kogen     | | 12:02 12:02 12:02  
Ichinoseki     | | 12:14 12:14 12:14  
Mizusawaesashi     | | 12:25 12:25 12:25  
Kitakami     | | 12:34 12:34 12:36  
Shin-Hanamaki     | | 12:42 12:42 12:44  
Morioka     11:48 11:48 12:54 12:55 12:55  
Iwate-Numakunai     | |        
Ninohe     | |        
Hachinohe     | |        
Shichinohe-Towada     | |        
Shin-Aomori     12:37 12:37        
Okutsugaru-Imabetsu     | |        
Kikonai     | |        
Shin-Hakodate-Hokuto     13:34 13:31        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.