JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:148 Page:6/19
Name Yamabiko
129
Hayabusa
9
Nasuno
255
Nasuno
255
Yamabiko
131
Hayabusa
11
Yamabiko
45
Yamabiko
45
Operation date *   * *     * *
Tokyo 08:56 09:08 09:16 09:16 09:24 09:36 09:40 09:40
Ueno 09:02 09:14 09:22 09:22 | | 09:46 09:46
Omiya 09:22 09:33 09:42 09:42 09:48 10:00 10:06 10:06
Oyama | | 09:58 09:58 | | | |
Utsunomiya 09:46 | 10:12 10:12 | | 10:31 10:32
Nasushiobara | | 10:30 10:30 | | | |
Shin-Shirakawa | | 10:41 10:41 | | | |
Koriyama 10:17 | 10:53 10:52 | | 10:59 11:00
Fukushima 10:34 |     10:51 | 11:14 11:14
Shiroishizao 10:46 |     | | | |
Sendai 10:59 10:42     11:14 11:08 11:36 11:36
Furukawa   |       | 11:52 11:52
Kurikoma-Kogen   |       | 12:02 12:02
Ichinoseki   |       | 12:14 12:14
Mizusawaesashi   |       | 12:25 12:25
Kitakami   |       | 12:34 12:34
Shin-Hanamaki   |       | 12:42 12:42
Morioka   11:25       11:48 12:54 12:54
Iwate-Numakunai   11:38       |    
Ninohe   11:50       |    
Hachinohe   12:02       |    
Shichinohe-Towada   12:14       |    
Shin-Aomori   12:29       12:37    
Okutsugaru-Imabetsu           |    
Kikonai           |    
Shin-Hakodate-Hokuto           13:38    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.