JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:148 Page:5/19
Name Nasuno
253
Hayate
331
Hayabusa
7
Hayabusa
7
Hayabusa
283
Yamabiko
43
Yamabiko
43
Yamabiko
129
Operation date * * * * * * * *
Tokyo 08:28 08:32 08:40 08:40   08:48 08:48 08:56
Ueno 08:34 08:44 08:46 08:46 08:48 08:54 08:54 09:02
Omiya 08:54 09:10 09:06 09:06 09:10 09:14 09:14 09:22
Oyama 09:10 | | | | | | |
Utsunomiya 09:22 | | | | 09:39 09:39 09:46
Nasushiobara 09:39 | | | | | | |
Shin-Shirakawa 09:51 | | | | | | |
Koriyama 10:03 | | | | 10:07 10:08 10:17
Fukushima   | | | | 10:25 10:25 10:34
Shiroishizao   | | | | | | 10:46
Sendai   10:29 10:16 10:16 10:20 10:49 10:49 11:00
Furukawa   10:44 | | 10:34 11:03 11:03  
Kurikoma-Kogen   | | | | 11:14 11:14  
Ichinoseki   11:02 | | 10:48 11:28 11:28  
Mizusawaesashi   | | | 10:59 11:39 11:39  
Kitakami   11:17 | | 11:10 11:47 11:47  
Shin-Hanamaki   | | | 11:18 11:55 11:55  
Morioka   11:32 10:59 10:59 11:29 12:07 12:07  
Iwate-Numakunai     | |        
Ninohe     | |        
Hachinohe     11:27 11:27        
Shichinohe-Towada     | |        
Shin-Aomori     11:51 11:53        
Okutsugaru-Imabetsu       |        
Kikonai       12:45        
Shin-Hakodate-Hokuto       12:57        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.