JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:5/17
Name Hayabusa
9
Yamabiko
53
Yamabiko
53
Yamabiko
53
Hayabusa
301
Yamabiko
129
Hayabusa
11
Hayate
375
Operation date   * * * *     *
Tokyo 08:40 08:48 08:48 08:48   08:56 09:08  
Ueno 08:46 08:54 08:54 08:54 08:56 09:02 09:14 09:18
Omiya 09:06 09:14 09:14 09:14 09:17 09:22 09:33 09:38
Oyama | | | | | | | |
Utsunomiya | 09:39 09:40 09:40 | 09:46 | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Koriyama | 10:07 10:08 10:08 | 10:17 | |
Fukushima | 10:25 10:25 10:25 | 10:34 | |
Shiroishizao | | | | | 10:46 | |
Sendai 10:16 10:49 10:49 10:49 10:30 11:00 10:42 10:53
Furukawa | 11:03 11:05 11:03 |   | |
Kurikoma-Kogen | 11:14 11:14 11:14 |   | |
Ichinoseki | 11:28 11:28 11:28 |   | |
Mizusawaesashi | 11:39 11:39 11:39 |   | |
Kitakami | 11:47 11:47 11:47 |   | |
Shin-Hanamaki | 11:55 11:55 11:55 |   | |
Morioka 10:59 12:07 12:07 12:07 11:17   11:25 11:37
Iwate-Numakunai |       |   11:38 |
Ninohe |       |   11:50 11:59
Hachinohe 11:27       11:45   12:02 12:16
Shichinohe-Towada |       |   12:14 12:29
Shin-Aomori 11:51       12:08   12:29 12:44
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.