JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:4/20
Name Yamabiko
205
Hayabusa
101
Yamabiko
175
Yamabiko
127
Hayabusa
5
Nasuno
253
Nasuno
253
Hayate
373
Operation date     *     * * *
Tokyo 07:44 07:56 08:00 08:08 08:20 08:28 08:28  
Ueno 07:50 08:02 08:06 08:14 | 08:34 08:34 08:44
Omiya 08:10 08:22 08:26 08:34 08:44 08:54 08:54 09:10
Oyama 08:27 | | | | 09:10 09:10 |
Utsunomiya 08:44 | | 09:05 | 09:22 09:22 |
Nasushiobara 09:01 | | | | 09:39 09:39 |
Shin-Shirakawa 09:11 | | | | 09:49 09:51 |
Koriyama 09:26 | 09:17 09:33 | 10:01 10:03 |
Fukushima 09:40 | 09:35 09:50 |     |
Shiroishizao 09:52 | | | |     |
Sendai 10:06 09:36 09:56 10:11 09:52     10:29
Furukawa   09:50     |     |
Kurikoma-Kogen   09:59     |     |
Ichinoseki   10:12     |     10:52
Mizusawaesashi   10:22     |     |
Kitakami   10:30     |     |
Shin-Hanamaki   10:38     |     |
Morioka   10:49     10:32     11:17
Iwate-Numakunai         |     |
Ninohe         |     |
Hachinohe         |     11:46
Shichinohe-Towada         |     11:59
Shin-Aomori         11:21     12:14
Okutsugaru-Imabetsu         |      
Kikonai         |      
Shin-Hakodate-Hokuto         12:22      
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.