JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:4/17
Name Yamabiko
205
Hayabusa
103
Yamabiko
175
Yamabiko
127
Hayabusa
7
Hayabusa
7
Nasuno
253
Nasuno
253
Operation date *   *   * * * *
Tokyo 07:44 07:56 08:00 08:08 08:20 08:20 08:28 08:28
Ueno 07:50 08:02 08:06 08:14 | | 08:34 08:34
Omiya 08:10 08:22 08:26 08:34 08:44 08:44 08:54 08:54
Oyama 08:30 | | | | | 09:10 09:10
Utsunomiya 08:44 | | 09:05 | | 09:22 09:22
Nasushiobara 09:01 | | | | | 09:39 09:39
Shin-Shirakawa 09:11 | | | | | 09:49 09:49
Koriyama 09:26 | 09:17 09:33 | | 10:01 10:00
Fukushima 09:40 | 09:35 09:50 | |    
Shiroishizao 09:52 | | | | |    
Sendai 10:06 09:37 09:56 10:11 09:52 09:52    
Furukawa   09:50     | |    
Kurikoma-Kogen   09:59     | |    
Ichinoseki   10:12     | |    
Mizusawaesashi   10:22     | |    
Kitakami   10:30     | |    
Shin-Hanamaki   10:38     | |    
Morioka   10:49     10:32 10:32    
Iwate-Numakunai         | |    
Ninohe         | |    
Hachinohe         | |    
Shichinohe-Towada         | |    
Shin-Aomori         11:21 11:21    
Okutsugaru-Imabetsu         | |    
Kikonai         | |    
Shin-Hakodate-Hokuto         12:18 12:15    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.