JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:4/21
Name Yamabiko
123
Yamabiko
123
Hayate
119
Yamabiko
125
Yamabiko
125
Hayabusa
3
Hayabusa
49
Hayabusa
49
Operation date * *   * *   * *
Tokyo 07:12 07:12 07:16 07:32 07:32 07:36 07:40 07:40
Ueno 07:18 07:18 07:22 07:38 07:38 07:42 07:46 07:46
Omiya 07:38 07:38 07:42 07:58 07:58 08:02 08:06 08:06
Oyama | | | | | | | |
Utsunomiya 08:06 08:06 | 08:24 08:26 | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Koriyama 08:34 08:34 | 08:56 08:56 | | |
Fukushima 08:53 08:55 | 09:15 09:15 | | |
Shiroishizao 09:05 09:07 | | | | | |
Sendai 09:19 09:20 08:58 09:38 09:38 09:12 09:16 09:16
Furukawa     09:12     | 09:30 09:30
Kurikoma-Kogen     09:21     | | |
Ichinoseki     09:33     | 09:45 09:45
Mizusawaesashi     09:43     | | |
Kitakami     09:52     | 09:59 09:59
Shin-Hanamaki     10:00     | | |
Morioka     10:11     09:56 10:19 10:19
Iwate-Numakunai           10:08 | |
Ninohe           10:20 | |
Hachinohe           10:32 10:48 10:48
Shichinohe-Towada           10:45 | |
Shin-Aomori           11:00 11:11 11:11
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.