JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:3/21
Name Yamabiko
201
Hayabusa
1
Yamabiko
293
Yamabiko
203
Hayabusa
47
Hayabusa
47
Hayabusa
383
Nasuno
251
Operation date *   W   * * * W
Tokyo 06:20 06:32   06:40 06:56 06:56 07:04 07:04
Ueno 06:26 06:38   06:46 07:02 07:02 07:10 07:10
Omiya 06:46 06:58   07:06 07:22 07:22 07:30 07:30
Oyama 07:03 |   07:23 | | | 07:46
Utsunomiya 07:19 |   07:37 | | | 07:58
Nasushiobara 07:33 |   07:54 | | | 08:12
Shin-Shirakawa 07:44 |   08:08 | | |  
Koriyama 07:57 | 07:41 08:21 | | |  
Fukushima 08:15 | 07:55 08:41 | | |  
Shiroishizao 08:29 | 08:06 | | | |  
Sendai 08:43 08:06 08:20 09:02 08:31 08:31 08:41  
Furukawa   |     | | 08:54  
Kurikoma-Kogen   |     | | |  
Ichinoseki   |     | | 09:08  
Mizusawaesashi   |     | | |  
Kitakami   |     | | 09:21  
Shin-Hanamaki   |     | | |  
Morioka   08:49     09:12 09:12 09:37  
Iwate-Numakunai   |     | | |  
Ninohe   09:10     | | |  
Hachinohe   09:22     09:42 09:42 10:06  
Shichinohe-Towada   09:34     | | |  
Shin-Aomori   09:51     10:07 10:09 10:29  
Okutsugaru-Imabetsu   10:07       |    
Kikonai   10:45       11:00    
Shin-Hakodate-Hokuto   10:57       11:13    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.