JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:165 Page:2/21
Name Yamabiko
291
Yamabiko
41
Yamabiko
201
Hayabusa
1
Yamabiko
293
Yamabiko
203
Hayabusa
47
Hayabusa
289
Operation date *       W   * *
Tokyo   06:04 06:20 06:32   06:40 06:56  
Ueno   06:10 06:26 06:38   06:46 07:02  
Omiya   06:30 06:46 06:58   07:06 07:22  
Oyama   | 07:03 |   07:23 |  
Utsunomiya   06:54 07:19 |   07:37 |  
Nasushiobara 06:31 | 07:33 |   07:54 |  
Shin-Shirakawa 06:42 | 07:44 |   08:08 |  
Koriyama 06:54 07:25 07:57 | 07:41 08:21 |  
Fukushima 07:08 07:40 08:15 | 07:55 08:41 |  
Shiroishizao 07:22 | 08:27 | 08:07 | |  
Sendai 07:36 08:02 08:41 08:06 08:21 09:02 08:31 08:31
Furukawa   08:18   |     | |
Kurikoma-Kogen   08:27   |     | |
Ichinoseki   08:37   |     | |
Mizusawaesashi   08:47   |     | |
Kitakami   09:00   |     | |
Shin-Hanamaki   09:07   |     | |
Morioka   09:19   08:49     09:11 09:11
Iwate-Numakunai       |     | |
Ninohe       09:10     | |
Hachinohe       09:22     09:42 09:42
Shichinohe-Towada       09:34     | |
Shin-Aomori       09:51     10:09 10:09
Okutsugaru-Imabetsu       10:07     | |
Kikonai       10:45     11:00 11:00
Shin-Hakodate-Hokuto       10:57     11:13 11:13
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.