JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
previous next
Total:180 Page:2/23
Name Hayabusa
45
Yamabiko
291
Yamabiko
291
Yamabiko
41
Yamabiko
41
Yamabiko
121
Yamabiko
201
Hayabusa
1
Operation date * * * * * *    
Tokyo 06:00     06:04 06:04 06:12 06:20 06:32
Ueno 06:06     06:10 06:10 06:18 06:26 06:38
Omiya 06:26     06:30 06:30 06:38 06:46 06:58
Oyama |     | | | 07:03 |
Utsunomiya |     06:54 06:54 07:02 07:19 |
Nasushiobara | 06:31 06:31 | | | 07:33 |
Shin-Shirakawa | 06:42 06:42 | | | 07:44 |
Koriyama | 06:54 06:54 07:25 07:25 07:31 07:57 |
Fukushima | 07:08 07:08 07:39 07:39 07:49 08:15 |
Shiroishizao | 07:20 07:22 | | | 08:29 |
Sendai 07:34 07:34 07:36 08:01 08:01 08:10 08:43 08:06
Furukawa |     08:18 08:18     |
Kurikoma-Kogen |     08:27 08:27     |
Ichinoseki |     08:37 08:37     |
Mizusawaesashi |     08:47 08:47     |
Kitakami |     09:00 09:01     |
Shin-Hanamaki |     09:07 09:09     |
Morioka 08:17     09:19 09:20     08:49
Iwate-Numakunai |             |
Ninohe 08:38             09:10
Hachinohe 08:50             09:22
Shichinohe-Towada 09:02             09:34
Shin-Aomori 09:19             09:51
Okutsugaru-Imabetsu |             10:07
Kikonai 10:09             10:41
Shin-Hakodate-Hokuto 10:22             10:53
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.