JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:166 Page:2/21
Name Yamabiko
97
Hayabusa
45
Hayabusa
45
Yamabiko
291
Yamabiko
291
Yamabiko
41
Yamabiko
121
Yamabiko
201
Operation date * * * * *   * *
Tokyo   06:00 06:00     06:04 06:12 06:20
Ueno   06:06 06:06     06:10 06:18 06:26
Omiya   06:26 06:26     06:30 06:38 06:46
Oyama   | |     | | 07:03
Utsunomiya   | |     06:54 07:02 07:19
Nasushiobara   | | 06:31 06:31 | | 07:33
Shin-Shirakawa   | | 06:42 06:42 | | 07:44
Koriyama   | | 06:54 06:54 07:25 07:31 07:57
Fukushima   | | 07:08 07:08 07:40 07:49 08:15
Shiroishizao   | | 07:20 07:22 | | 08:27
Sendai 07:10 07:34 07:34 07:34 07:36 08:02 08:10 08:41
Furukawa 07:24 | |     08:18    
Kurikoma-Kogen 07:33 | |     08:27    
Ichinoseki 07:42 | |     08:37    
Mizusawaesashi 07:52 | |     08:47    
Kitakami 08:00 | |     09:00    
Shin-Hanamaki 08:08 | |     09:07    
Morioka 08:20 08:17 08:17     09:19    
Iwate-Numakunai   | |          
Ninohe   08:38 08:38          
Hachinohe   08:50 08:50          
Shichinohe-Towada   09:02 09:02          
Shin-Aomori   09:17 09:17          
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.