JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:156 Page:2/20
Name Yamabiko
41
Yamabiko
121
Yamabiko
201
Yamabiko
201
Hayabusa
1
Yamabiko
293
Yamabiko
203
Hayabusa
47
Operation date   * * *   W   *
Tokyo 06:04 06:12 06:20 06:20 06:32   06:40 06:56
Ueno 06:10 06:18 06:26 06:26 06:38   06:46 07:02
Omiya 06:30 06:38 06:46 06:46 06:58   07:06 07:22
Oyama | | 07:03 07:03 |   07:23 |
Utsunomiya 06:54 07:02 07:19 07:19 |   07:37 |
Nasushiobara | | 07:33 07:33 |   07:54 |
Shin-Shirakawa | | 07:44 07:44 |   08:08 |
Koriyama 07:25 07:31 07:57 07:57 | 07:41 08:21 |
Fukushima 07:40 07:49 08:15 08:15 | 07:55 08:41 |
Shiroishizao | | 08:27 08:29 | 08:06 | |
Sendai 08:02 08:10 08:41 08:43 08:06 08:20 09:02 08:31
Furukawa 08:18       |     |
Kurikoma-Kogen 08:27       |     |
Ichinoseki 08:37       |     |
Mizusawaesashi 08:47       |     |
Kitakami 09:00       |     |
Shin-Hanamaki 09:07       |     |
Morioka 09:19       08:49     09:12
Iwate-Numakunai         |     |
Ninohe         09:10     |
Hachinohe         09:22     09:42
Shichinohe-Towada         09:34     |
Shin-Aomori         09:51     10:07
Okutsugaru-Imabetsu         10:07      
Kikonai         10:45      
Shin-Hakodate-Hokuto         10:57      
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.