JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:118 Page:2/15
Name Yamabiko
293
Yamabiko
203
Nasuno
251
Yamabiko
123
Yamabiko
123
Hayabusa
101
Yamabiko
125
Yamabiko
125
Operation date W   W * *   * *
Tokyo   06:40 07:00 07:08 07:08 07:16 07:32 07:32
Ueno   06:46 07:06 07:14 07:14 07:22 07:38 07:38
Omiya   07:06 07:26 07:34 07:34 07:42 07:58 07:58
Oyama   07:23 07:42 | | | | |
Utsunomiya   07:37 07:54 08:03 08:03 | 08:26 08:24
Nasushiobara   07:54 08:08 | | | | |
Shin-Shirakawa   08:08   | | | | |
Koriyama 07:41 08:24   08:31 08:31 | 08:56 08:56
Fukushima 07:55 08:38   08:55 08:53 | 09:16 09:16
Shiroishizao 08:06 |   09:07 09:05 | | |
Sendai 08:20 08:59   09:20 09:19 08:49 09:38 09:38
Furukawa           09:02    
Kurikoma-Kogen           09:11    
Ichinoseki           09:21    
Mizusawaesashi           09:31    
Kitakami           09:42    
Shin-Hanamaki           09:50    
Morioka           10:01    
Iwate-Numakunai                
Ninohe                
Hachinohe                
Shichinohe-Towada                
Shin-Aomori                
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.