JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:2/17
Name Yamabiko
291
Yamabiko
291
Yamabiko
51
Yamabiko
201
Hayabusa
1
Hayabusa
1
Yamabiko
293
Yamabiko
203
Operation date * *     * * W  
Tokyo     06:04 06:20 06:32 06:32   06:40
Ueno     06:10 06:26 06:38 06:38   06:46
Omiya     06:30 06:46 06:58 06:58   07:06
Oyama     | 07:03 | |   07:23
Utsunomiya     06:54 07:19 | |   07:37
Nasushiobara 06:31 06:31 | 07:33 | |   07:54
Shin-Shirakawa 06:42 06:42 | 07:44 | |   08:08
Koriyama 06:54 06:54 07:25 07:57 | | 07:41 08:24
Fukushima 07:08 07:08 07:39 08:15 | | 07:55 08:38
Shiroishizao 07:20 07:22 | 08:29 | | 08:06 |
Sendai 07:34 07:36 08:01 08:43 08:06 08:06 08:20 08:59
Furukawa     08:18   | |    
Kurikoma-Kogen     08:27   | |    
Ichinoseki     08:37   | |    
Mizusawaesashi     08:47   | |    
Kitakami     08:59   | |    
Shin-Hanamaki     09:07   | |    
Morioka     09:18   08:49 08:49    
Iwate-Numakunai         | |    
Ninohe         09:10 09:10    
Hachinohe         09:22 09:22    
Shichinohe-Towada         09:34 09:34    
Shin-Aomori         09:51 09:51    
Okutsugaru-Imabetsu         10:07 10:07    
Kikonai         10:41 10:38    
Shin-Hakodate-Hokuto         10:53 10:50    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.