JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:136 Page:2/17
Name Yamabiko
41
Yamabiko
201
Yamabiko
201
Hayabusa
1
Yamabiko
293
Yamabiko
203
Hayabusa
47
Hayabusa
47
Operation date   * *   W   * *
Tokyo 06:04 06:20 06:20 06:32   06:40 06:56 06:56
Ueno 06:10 06:26 06:26 06:38   06:46 07:02 07:02
Omiya 06:30 06:46 06:46 06:58   07:06 07:22 07:22
Oyama | 07:03 07:03 |   07:23 | |
Utsunomiya 06:54 07:19 07:19 |   07:37 | |
Nasushiobara | 07:33 07:33 |   07:54 | |
Shin-Shirakawa | 07:44 07:44 |   08:08 | |
Koriyama 07:25 07:57 07:57 | 07:41 08:21 | |
Fukushima 07:40 08:15 08:15 | 07:55 08:41 | |
Shiroishizao | 08:27 08:29 | 08:06 | | |
Sendai 08:02 08:41 08:43 08:06 08:20 09:02 08:31 08:31
Furukawa 08:18     |     | |
Kurikoma-Kogen 08:27     |     | |
Ichinoseki 08:37     |     | |
Mizusawaesashi 08:47     |     | |
Kitakami 09:00     |     | |
Shin-Hanamaki 09:07     |     | |
Morioka 09:19     08:49     09:12 09:12
Iwate-Numakunai       |     | |
Ninohe       09:10     | |
Hachinohe       09:22     09:42 09:42
Shichinohe-Towada       09:34     | |
Shin-Aomori       09:51     10:07 10:09
Okutsugaru-Imabetsu       10:07       |
Kikonai       10:45       11:00
Shin-Hakodate-Hokuto       10:57       11:13
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.