JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
Total:55 Page:1/7
Name HITACHI
1
HITACHI
1
TOKIWA
41
TOKIWA
51
HITACHI
3
HITACHI
3
TOKIWA
53
TOKIWA
53
Operation date * * *   * * * *
Shinagawa 06:45 06:45   07:15        
Tokyo 06:53 06:53   07:23        
Ueno 07:00 07:00 07:12 07:30 08:00 08:00 08:30 08:30
Kashiwa | | 07:37 07:52 08:27 08:27 08:53 08:53
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura 07:42 07:42 08:12 08:16 08:50 08:50 09:17 09:17
Ishioka | |   08:26 | | 09:28 09:28
Tomobe 08:02 |   08:37 | | 09:39 09:39
Akatsuka | |   | | | | |
Kairakuen | |   | 09:17 | 09:48 |
Mito 08:11 08:11   08:50 09:19 09:19 09:50 09:50
Katsuta 08:17 08:17   08:55 09:25 09:25 09:55 09:55
Tokai | |   09:01 | |    
Omika | |   09:07 | |    
Hitachi-Taga | |   09:11 09:37 09:37    
Hitachi 08:34 08:34   09:15 09:41 09:41    
Takahagi 08:45 08:45   09:26 | |    
Isohara | |     09:57 09:57    
Nakoso 08:58 08:58     | |    
Izumi 09:07 09:07     10:12 10:12    
Yumoto 09:12 09:12     10:17 10:17    
Iwaki 09:18 09:18     10:23 10:23    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.