JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
Total:55 Page:1/7
Name TOKIWA
41
HITACHI
1
TOKIWA
43
TOKIWA
51
TOKIWA
51
HITACHI
3
HITACHI
3
TOKIWA
53
Operation date *   * * * * * *
Shinagawa 06:24 06:45 06:50 07:15 07:15      
Tokyo 06:32 06:53 07:00 07:23 07:23      
Ueno 06:39 07:00 07:07 07:30 07:30 08:00 08:00 08:30
Kashiwa 07:02 | 07:34 07:52 07:52 08:27 08:27 08:53
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura | 07:42 | 08:16 08:19 08:50 08:50 09:17
Ishioka | | | 08:26 08:29 | | 09:28
Tomobe | | | 08:37 08:40 | | 09:39
Akatsuka | | | | | | | |
Kairakuen | | | | | | 09:17 |
Mito 08:06 08:11 08:37 08:50 08:50 09:19 09:19 09:50
Katsuta 08:11 08:17 08:42 08:55 08:56 09:25 09:25 09:55
Tokai   |   09:01 09:02 | |  
Omika   |   09:07 09:07 | |  
Hitachi-Taga   |   09:11 09:11 09:37 09:37  
Hitachi   08:34   09:15 09:15 09:41 09:41  
Takahagi   08:45   09:26 09:26 | |  
Isohara   |       09:57 09:57  
Nakoso   08:58       | |  
Izumi   09:07       10:12 10:12  
Yumoto   09:12       10:17 10:17  
Iwaki   09:18       10:23 10:23  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.