JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6
previous next
Total:46 Page:1/6
Name TOKIWA
35
TOKIWA
39
HITACHI
1
HITACHI
1
HITACHI
1
HITACHI
1
TOKIWA
51
HITACHI
3
Operation date * * * * * *   *
Shinagawa 05:54 06:24 06:45 06:45 06:45 06:45 07:15  
Tokyo 06:03 06:32 06:53 06:53 06:53 06:53 07:23  
Ueno 06:09 06:39 07:00 07:00 07:00 07:00 07:30 08:00
Kashiwa 06:37 07:02 | | | | 07:52 08:27
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura | | 07:42 07:42 07:42 07:42 08:16 08:50
Ishioka | | | | | | 08:26 |
Tomobe | | | 08:02 08:02 | 08:37 |
Akatsuka | | | | | | | |
Mito 07:38 08:06 08:11 08:11 08:11 08:11 08:50 09:19
Katsuta 07:43 08:11 08:17 08:17 08:17 08:17 08:55 09:25
Tokai     | | 08:23 | 09:01 |
Omika     | | | | 09:07 |
Hitachi-Taga     | | | | 09:11 09:37
Hitachi     08:34 08:34 08:34 08:34 09:15 09:41
Takahagi     08:45 08:45 08:45 08:45 09:26 |
Isohara     | | | 08:51   09:57
Nakoso     08:58 08:58 08:58 08:58   |
Izumi     09:07 09:07 09:07 09:07   10:12
Yumoto     09:12 09:12 09:12 09:12   10:17
Iwaki     09:18 09:18 09:18 09:18   10:23
Pages:
1 2 3 4 5 6
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.