JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:130 Page:1/17
Name Hayate
91
Hayate
93
Hayabusa
95
Yamabiko
97
Yamabiko
97
Yamabiko
97
Hayabusa
45
Yamabiko
291
Operation date       * * * * *
Tokyo             06:00  
Ueno             06:06  
Omiya             06:26  
Oyama             |  
Utsunomiya             |  
Nasushiobara             | 06:31
Shin-Shirakawa             | 06:42
Koriyama             | 06:54
Fukushima             | 07:08
Shiroishizao             | 07:22
Sendai     06:40 07:06 07:06 07:06 07:34 07:36
Furukawa     06:53 07:21 07:21 07:21 |  
Kurikoma-Kogen     07:02 07:31 07:31 07:31 |  
Ichinoseki     07:12 07:40 07:40 07:40 |  
Mizusawaesashi     07:22 07:51 07:51 07:51 |  
Kitakami     07:30 08:02 08:00 08:01 |  
Shin-Hanamaki     07:38 08:10 08:08 08:09 |  
Morioka   06:54 07:59 08:21 08:20 08:20 08:17  
Iwate-Numakunai   | 08:11       |  
Ninohe   07:15 08:23       08:38  
Hachinohe   07:26 08:35       08:50  
Shichinohe-Towada   07:39 08:47       09:02  
Shin-Aomori 06:32 07:56 09:04       09:17  
Okutsugaru-Imabetsu 06:48 08:12 |          
Kikonai 07:22 08:46 |          
Shin-Hakodate-Hokuto 07:34 08:58 10:01          
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.