JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:1/17
Name Nasuno
252
Nasuno
254
Nasuno
256
Nasuno
258
Nasuno
260
Nasuno
262
Nasuno
262
Yamabiko
202
Operation date     W     * *  
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori                
Shichinohe-Towada                
Hachinohe                
Ninohe                
Iwate-Numakunai                
Morioka                
Shin-Hanamaki                
Kitakami                
Mizusawaesashi                
Ichinoseki                
Kurikoma-Kogen                
Furukawa                
Sendai               06:06
Shiroishizao               06:20
Fukushima               06:33
Koriyama       06:12       06:47
Shin-Shirakawa       06:24       06:59
Nasushiobara   06:11 06:23 06:35 06:47 06:55 06:55 |
Utsunomiya   06:26 06:38 06:50 07:02 07:10 07:10 07:23
Oyama 06:21 06:37 06:49 07:01 07:13 07:21 07:21 07:34
Omiya 06:39 06:55 07:07 07:19 07:31 07:39 07:39 07:51
Ueno 06:59 07:15 07:27 07:39 07:51 07:59 08:00 08:11
Tokyo 07:04 07:20 07:32 07:44 07:56 08:04 08:04 08:16
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.