JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
previous next
Total:183 Page:1/23
Name Hayate
91
Hayate
93
Hayabusa
95
Yamabiko
97
Yamabiko
97
Yamabiko
97
Hayabusa
45
Hayabusa
45
Operation date       * * * * *
Tokyo             06:00 06:00
Ueno             06:06 06:06
Omiya             06:26 06:26
Oyama             | |
Utsunomiya             | |
Nasushiobara             | |
Shin-Shirakawa             | |
Koriyama             | |
Fukushima             | |
Shiroishizao             | |
Sendai     06:40 07:06 07:06 07:06 07:34 07:34
Furukawa     06:53 07:21 07:21 07:21 | |
Kurikoma-Kogen     07:02 07:31 07:31 07:31 | |
Ichinoseki     07:12 07:40 07:40 07:40 | |
Mizusawaesashi     07:22 07:51 07:51 07:51 | |
Kitakami     07:30 08:00 08:02 08:02 | |
Shin-Hanamaki     07:38 08:08 08:10 08:09 | |
Morioka   06:54 07:59 08:20 08:21 08:20 08:17 08:17
Iwate-Numakunai   | 08:11       | |
Ninohe   07:15 08:23       08:38 08:38
Hachinohe   07:26 08:35       08:50 08:50
Shichinohe-Towada   07:39 08:47       09:02 09:02
Shin-Aomori 06:32 07:56 09:04       09:17 09:17
Okutsugaru-Imabetsu 06:48 08:12 |          
Kikonai 07:22 08:46 |          
Shin-Hakodate-Hokuto 07:34 08:58 10:01          
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.