JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:149 Page:1/19
Name Hayate
91
Hayate
93
Hayabusa
95
Yamabiko
97
Yamabiko
97
Hayabusa
49
Hayabusa
49
Yamabiko
291
Operation date       * * * * *
Tokyo           06:00 06:00  
Ueno           06:06 06:06  
Omiya           06:26 06:26  
Oyama           | |  
Utsunomiya           | |  
Nasushiobara           | | 06:31
Shin-Shirakawa           | | 06:42
Koriyama           | | 06:54
Fukushima           | | 07:08
Shiroishizao           | | 07:22
Sendai     06:40 07:06 07:06 07:34 07:34 07:36
Furukawa     06:53 07:21 07:21 | |  
Kurikoma-Kogen     07:02 07:31 07:31 | |  
Ichinoseki     07:12 07:40 07:40 | |  
Mizusawaesashi     07:22 07:51 07:51 | |  
Kitakami     07:30 08:02 08:00 | |  
Shin-Hanamaki     07:38 08:09 08:08 | |  
Morioka   06:54 07:59 08:20 08:20 08:17 08:17  
Iwate-Numakunai   | 08:11     | |  
Ninohe   07:15 08:23     08:38 08:38  
Hachinohe   07:26 08:35     08:50 08:50  
Shichinohe-Towada   07:39 08:47     09:02 09:02  
Shin-Aomori 06:32 07:56 09:04     09:17 09:19  
Okutsugaru-Imabetsu 06:48 08:12 |       |  
Kikonai 07:22 08:46 |       10:09  
Shin-Hakodate-Hokuto 07:34 08:58 10:01       10:22  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.