JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:15/17
Name Nasuno
267
Yamabiko
489
Yamabiko
157
Hayabusa
43
Yamabiko
219
Hayabusa
111
Nasuno
269
Hayabusa
45
Operation date   *            
Tokyo 19:00 19:08 19:16 19:20 19:28 19:40 20:00 20:16
Ueno 19:06 19:14 19:22 19:26 19:34 19:46 20:06 |
Omiya 19:26 19:34 19:42 19:46 19:54 20:06 20:26 20:40
Oyama 19:43 | | | 20:11 | 20:42 |
Utsunomiya 19:55 20:00 20:08 | 20:26 | 20:54 |
Nasushiobara 20:09 | | | 20:40 | 21:07 |
Shin-Shirakawa   20:22 | | 20:51 |   |
Koriyama   20:34 20:38 | 21:03 |   |
Fukushima   20:48 20:57 | 21:17 |   |
Shiroishizao   | 21:09 | 21:29 |   |
Sendai   21:07 21:23 20:55 21:43 21:15   21:48
Furukawa       |   21:28   |
Kurikoma-Kogen       |   21:37   |
Ichinoseki       |   21:46   |
Mizusawaesashi       |   21:56   |
Kitakami       |   22:04   |
Shin-Hanamaki       |   22:12   |
Morioka       21:38   22:23   22:31
Iwate-Numakunai       |       22:44
Ninohe       |       22:56
Hachinohe       22:06       23:08
Shichinohe-Towada       |       23:21
Shin-Aomori       22:32       23:36
Okutsugaru-Imabetsu       |        
Kikonai       |        
Shin-Hakodate-Hokuto       23:29        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.