JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
Total:96 Page:12/12
Name Yamabiko
221
Nasuno
273
Nasuno
275
Hayabusa
47
Yamabiko
223
Nasuno
277
Nasuno
279
Nasuno
281
Operation date   W            
Tokyo 20:56 21:12 21:24 21:36 21:44 22:00 22:16 22:44
Ueno 21:02 21:18 21:30 | 21:50 22:06 22:22 22:50
Omiya 21:22 21:38 21:50 22:00 22:10 22:26 22:42 23:10
Oyama 21:38 21:54 22:07 | | 22:43 22:59 23:27
Utsunomiya 21:50 22:06 22:22 | 22:35 22:54 23:11 23:39
Nasushiobara 22:05 22:20 22:36 | | 23:08 23:25 23:53
Shin-Shirakawa 22:16     | 22:55      
Koriyama 22:28     | 23:08      
Fukushima 22:43     | 23:22      
Shiroishizao |     | 23:33      
Sendai 23:03     23:07 23:47      
Furukawa                
Kurikoma-Kogen                
Ichinoseki                
Mizusawaesashi                
Kitakami                
Shin-Hanamaki                
Morioka                
Iwate-Numakunai                
Ninohe                
Hachinohe                
Shichinohe-Towada                
Shin-Aomori                
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.