JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
Total:96 Page:8/12
Name Hayabusa
33
Yamabiko
67
Yamabiko
145
Yamabiko
213
Hayabusa
35
Hayabusa
37
Yamabiko
99
Yamabiko
147
Operation date             W  
Tokyo 15:28 15:36 16:00 16:12 16:20 16:28   16:36
Ueno 15:34 15:42 16:06 16:18 16:26 16:34   16:42
Omiya 15:54 16:02 16:26 16:38 16:46 16:54   17:02
Oyama | | | 16:54 | |   |
Utsunomiya | 16:31 16:50 17:08 | |   17:31
Nasushiobara | | | 17:26 | |   |
Shin-Shirakawa | | | 17:36 | |   |
Koriyama | 16:59 17:19 17:51 | |   18:03
Fukushima | 17:17 17:38 18:05 | |   18:17
Shiroishizao | | 17:52 | | |   |
Sendai 17:03 17:39 18:06 18:25 17:54 18:03 18:14 18:41
Furukawa | 17:52     | | 18:31  
Kurikoma-Kogen | 18:02     | | 18:40  
Ichinoseki | 18:14     | | 18:49  
Mizusawaesashi | 18:24     | | 19:00  
Kitakami | 18:35     | | 19:08  
Shin-Hanamaki | 18:43     | | 19:16  
Morioka 17:53 18:54     18:37 18:51 19:28  
Iwate-Numakunai |       | |    
Ninohe |       18:58 |    
Hachinohe |       19:09 |    
Shichinohe-Towada |       19:22 |    
Shin-Aomori 18:45       19:37 19:41    
Okutsugaru-Imabetsu 19:01              
Kikonai 19:35              
Shin-Hakodate-Hokuto 19:47              
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.