JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
Total:96 Page:7/12
Name Yamabiko
211
Yamabiko
211
Hayabusa
27
Hayabusa
29
Yamabiko
65
Yamabiko
143
Nasuno
261
Hayabusa
31
Operation date * *            
Tokyo 14:12 14:12 14:20 14:28 14:36 15:00 15:12 15:20
Ueno 14:18 14:18 14:26 14:34 14:42 15:06 15:18 15:26
Omiya 14:38 14:38 14:46 14:54 15:02 15:26 15:38 15:46
Oyama 14:54 14:54 | | | | 15:54 |
Utsunomiya 15:08 15:08 | | 15:31 15:50 16:08 |
Nasushiobara 15:24 15:24 | | | | 16:26 |
Shin-Shirakawa 15:36 15:37 | | | | 16:36 |
Koriyama 15:51 15:51 | | 15:59 16:19 16:48 |
Fukushima 16:05 16:05 | | 16:17 16:38   |
Shiroishizao | | | | | 16:52   |
Sendai 16:25 16:25 15:54 16:03 16:39 17:06   16:54
Furukawa     | | 16:52     |
Kurikoma-Kogen     | | 17:02     |
Ichinoseki     | | 17:14     |
Mizusawaesashi     | | 17:24     |
Kitakami     | | 17:35     |
Shin-Hanamaki     | | 17:43     |
Morioka     16:37 16:53 17:54     17:37
Iwate-Numakunai     | |       17:49
Ninohe     | |       18:01
Hachinohe     17:05 |       18:12
Shichinohe-Towada     | |       18:25
Shin-Aomori     17:29 17:43       18:39
Okutsugaru-Imabetsu       |        
Kikonai       |        
Shin-Hakodate-Hokuto       18:40        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.