JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
Total:96 Page:3/12
Name Yamabiko
205
Hayabusa
103
Yamabiko
127
Hayabusa
7
Nasuno
253
Hayabusa
9
Yamabiko
53
Yamabiko
129
Operation date                
Tokyo 07:44 07:56 08:08 08:20 08:28 08:40 08:48 08:56
Ueno 07:50 08:02 08:14 | 08:34 08:46 08:54 09:02
Omiya 08:10 08:22 08:34 08:44 08:54 09:06 09:14 09:22
Oyama 08:27 | | | 09:10 | | |
Utsunomiya 08:44 | 09:05 | 09:22 | 09:39 09:46
Nasushiobara 09:01 | | | 09:39 | | |
Shin-Shirakawa 09:11 | | | 09:49 | | |
Koriyama 09:26 | 09:33 | 10:01 | 10:07 10:17
Fukushima 09:40 | 09:50 |   | 10:25 10:34
Shiroishizao 09:52 | | |   | | 10:46
Sendai 10:06 09:37 10:11 09:52   10:16 10:49 11:00
Furukawa   09:50   |   | 11:03  
Kurikoma-Kogen   09:59   |   | 11:14  
Ichinoseki   10:12   |   | 11:28  
Mizusawaesashi   10:22   |   | 11:39  
Kitakami   10:30   |   | 11:47  
Shin-Hanamaki   10:38   |   | 11:55  
Morioka   10:49   10:32   10:59 12:07  
Iwate-Numakunai       |   |    
Ninohe       |   |    
Hachinohe       |   11:27    
Shichinohe-Towada       |   |    
Shin-Aomori       11:21   11:51    
Okutsugaru-Imabetsu       |        
Kikonai       |        
Shin-Hakodate-Hokuto       12:18        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.