JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
Total:96 Page:2/12
Name Yamabiko
293
Yamabiko
203
Hayabusa
3
Yamabiko
123
Nasuno
251
Hayabusa
101
Hayabusa
5
Yamabiko
125
Operation date W       W      
Tokyo   06:40 07:00 07:08 07:12 07:16 07:32 07:40
Ueno   06:46 07:06 07:14 07:18 07:22 07:38 07:46
Omiya   07:06 07:26 07:34 07:38 07:42 07:58 08:06
Oyama   07:23 | | 07:58 | | |
Utsunomiya   07:37 | 08:03 08:09 | | 08:30
Nasushiobara   07:54 | | 08:23 | | |
Shin-Shirakawa   08:08 | |   | | |
Koriyama 07:41 08:24 | 08:31   | | 08:58
Fukushima 07:55 08:38 | 08:53   | | 09:16
Shiroishizao 08:06 | | 09:05   | | |
Sendai 08:20 08:59 08:40 09:19   08:51 09:05 09:38
Furukawa     |     09:04 |  
Kurikoma-Kogen     |     09:13 |  
Ichinoseki     |     09:25 |  
Mizusawaesashi     |     09:35 |  
Kitakami     |     09:43 |  
Shin-Hanamaki     |     09:51 |  
Morioka     09:25     10:02 09:48  
Iwate-Numakunai     |       10:00  
Ninohe     |       10:13  
Hachinohe     |       10:25  
Shichinohe-Towada     |       10:37  
Shin-Aomori     10:15       10:52  
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.