JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
previous next
Total:193 Page:21/25
Name Nasuno
282
Yamabiko
156
Yamabiko
54
Yamabiko
54
Yamabiko
54
Yamabiko
54
Hayabusa
34
Hayabusa
34
Operation date *   * * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto             16:20 16:20
Kikonai             16:33 16:33
Okutsugaru-Imabetsu             | |
Shin-Aomori             17:22 17:22
Shichinohe-Towada             | |
Hachinohe             | |
Ninohe             | |
Iwate-Numakunai             | |
Morioka     17:54 17:55 17:55 17:54 18:15 18:16
Shin-Hanamaki     18:06 18:07 18:06 18:06 | |
Kitakami     18:14 18:14 18:14 18:14 | |
Mizusawaesashi     18:23 18:23 18:23 18:23 | |
Ichinoseki     18:37 18:37 18:37 18:37 | |
Kurikoma-Kogen     18:46 18:46 18:46 18:46 | |
Furukawa     18:55 18:55 18:55 18:55 | |
Sendai   18:43 19:10 19:10 19:10 19:10 18:57 18:57
Shiroishizao   18:58 | | | | | |
Fukushima   19:16 19:32 19:32 19:32 19:32 | |
Koriyama   19:30 19:46 19:46 19:46 19:49 | |
Shin-Shirakawa   | | | | | | |
Nasushiobara 19:02 | | | | | | |
Utsunomiya 19:21 19:59 20:22 20:22 20:22 20:22 | |
Oyama 19:36 | | | | | | |
Omiya 19:55 20:23 20:47 20:47 20:47 20:47 20:07 20:07
Ueno 20:15 20:43 21:07 21:07 21:07 21:07 20:27 20:27
Tokyo 20:20 20:48 21:12 21:12 21:12 21:12 20:32 20:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.