JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:20/20
Name Nasuno
284
Yamabiko
290
Hayabusa
96
Hayate
98
Hayate
100
     
Operation date *              
Shin-Hakodate-Hokuto     19:41 20:43 21:57      
Kikonai     | 20:56 22:10      
Okutsugaru-Imabetsu     | 21:30 22:44      
Shin-Aomori     20:40 21:47 22:59      
Shichinohe-Towada     20:55 22:02        
Hachinohe     21:08 22:15        
Ninohe     21:20 22:27        
Iwate-Numakunai     21:33 |        
Morioka     21:51 22:48        
Shin-Hanamaki     22:03          
Kitakami     22:11          
Mizusawaesashi     22:19          
Ichinoseki     22:29          
Kurikoma-Kogen     22:38          
Furukawa     22:48          
Sendai   22:25 23:01          
Shiroishizao   22:39            
Fukushima   22:51            
Koriyama 21:44 23:04            
Shin-Shirakawa 21:57              
Nasushiobara 22:10              
Utsunomiya 22:27              
Oyama 22:38              
Omiya 22:55              
Ueno 23:15              
Tokyo 23:20              
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.