JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
previous next
Total:193 Page:20/25
Name Hayabusa
390
Hayabusa
32
Hayabusa
32
Hayabusa
32
Hayabusa
32
Hayabusa
32
Hayabusa
32
Nasuno
282
Operation date * * * * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto     15:39 15:39 15:39      
Kikonai     | | |      
Okutsugaru-Imabetsu     | | |      
Shin-Aomori   16:38 16:38 16:38 16:38 16:38 16:38  
Shichinohe-Towada   16:53 16:53 16:53 16:53 16:53 16:53  
Hachinohe   17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06  
Ninohe   17:19 17:19 17:19 17:19 17:19 17:19  
Iwate-Numakunai   17:32 17:32 17:32 17:32 17:32 17:32  
Morioka 17:40 17:50 17:52 17:50 17:51 17:51 17:52  
Shin-Hanamaki | | | | | | |  
Kitakami 17:55 | | | | | |  
Mizusawaesashi | | | | | | |  
Ichinoseki 18:13 | | | | | |  
Kurikoma-Kogen | | | | | | |  
Furukawa 18:26 | | | | | |  
Sendai 18:40 18:30 18:31 18:30 18:30 18:31 18:31  
Shiroishizao | | | | | | |  
Fukushima | | | | | | |  
Koriyama | | | | | | |  
Shin-Shirakawa | | | | | | |  
Nasushiobara | | | | | | | 19:02
Utsunomiya | | | | | | | 19:21
Oyama | | | | | | | 19:34
Omiya 19:51 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:55
Ueno 20:11 19:59 19:59 19:59 19:59 19:59 19:59 20:15
Tokyo 20:16 20:04 20:04 20:04 20:04 20:04 20:04 20:20
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.