JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:166 Page:19/21
Name Hayabusa
36
Hayabusa
38
Hayabusa
64
Hayabusa
64
Yamabiko
158
Yamabiko
222
Yamabiko
58
Hayabusa
40
Operation date     * *        
Shin-Hakodate-Hokuto   17:25            
Kikonai   |            
Okutsugaru-Imabetsu   |            
Shin-Aomori 17:44 18:24 18:32 18:32       18:38
Shichinohe-Towada 17:59 | | |       18:53
Hachinohe 18:12 | 18:56 18:56       19:06
Ninohe 18:24 | 19:08 19:08       19:19
Iwate-Numakunai | | | |       19:32
Morioka 18:50 19:13 19:34 19:34     19:40 19:50
Shin-Hanamaki | | | |     19:52 |
Kitakami | | | |     20:03 |
Mizusawaesashi | | | |     20:11 |
Ichinoseki | | | |     20:21 |
Kurikoma-Kogen | | | |     20:30 |
Furukawa | | | |     20:39 |
Sendai 19:30 19:53 20:14 20:14 20:17 20:37 20:54 20:30
Shiroishizao | | | | 20:32 | 21:08 |
Fukushima | | | | 20:49 20:59 21:24 |
Koriyama | | | | 21:04 21:14 21:38 |
Shin-Shirakawa | | | | | 21:26 | |
Nasushiobara | | | | | 21:36 | |
Utsunomiya | | | | 21:34 21:53 22:06 |
Oyama | | | | | 22:04 | |
Omiya 20:39 21:01 21:24 21:24 21:59 22:23 22:31 21:39
Ueno 20:59 | 21:43 21:43 22:19 22:43 22:51 21:59
Tokyo 21:04 21:23 21:48 21:48 22:24 22:48 22:56 22:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.