JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
previous next
Total:193 Page:19/25
Name Yamabiko
218
Hayabusa
112
Hayabusa
62
Hayabusa
62
Hayabusa
62
Hayabusa
62
Yamabiko
192
Hayabusa
394
Operation date *   * * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori     16:10 16:10 16:10      
Shichinohe-Towada     16:25 16:25 16:25      
Hachinohe     16:37 16:37 16:37      
Ninohe     16:49 16:49 16:49      
Iwate-Numakunai     | | |      
Morioka   17:07 17:17 17:16 17:16     17:36
Shin-Hanamaki   17:19 | | |     17:47
Kitakami   17:30 | | |     17:55
Mizusawaesashi   17:38 | | |     |
Ichinoseki   17:48 | | |     18:13
Kurikoma-Kogen   17:57 | | |     |
Furukawa   18:06 | | |     18:26
Sendai 18:11 18:21 17:57 17:57 17:57 17:57 18:25 18:40
Shiroishizao 18:25 | | | | | 18:44 |
Fukushima 18:40 | | | | | 19:04 |
Koriyama 18:59 | | | | | | |
Shin-Shirakawa 19:17 | | | | | | |
Nasushiobara 19:31 | | | | | | |
Utsunomiya 19:48 | | | | | | |
Oyama 20:00 | | | | | | |
Omiya 20:18 19:31 19:07 19:07 19:07 19:07 20:03 19:51
Ueno 20:40 19:51 19:27 19:27 19:27 19:27 20:23 20:11
Tokyo 20:44 19:56 19:32 19:32 19:32 19:32 20:28 20:16
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.