JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:19/20
Name Yamabiko
222
Yamabiko
68
Hayabusa
46
Hayabusa
66
Hayabusa
66
Yamabiko
70
Hayabusa
48
Nasuno
284
Operation date       * *     *
Shin-Hakodate-Hokuto             18:40  
Kikonai             18:53  
Okutsugaru-Imabetsu             19:27  
Shin-Aomori     18:38 19:16 19:16   19:44  
Shichinohe-Towada     18:53 | |   19:59  
Hachinohe     19:06 19:40 19:40   20:12  
Ninohe     19:19 19:52 19:52   20:24  
Iwate-Numakunai     19:32 | |   |  
Morioka   19:40 19:50 20:21 20:21 20:29 20:50  
Shin-Hanamaki   19:52 | | | 20:41 |  
Kitakami   20:03 | | | 20:49 |  
Mizusawaesashi   20:11 | | | 20:58 |  
Ichinoseki   20:21 | | | 21:12 |  
Kurikoma-Kogen   20:30 | | | 21:21 |  
Furukawa   20:39 | | | 21:31 |  
Sendai 20:37 20:54 20:30 21:04 21:04 21:47 21:30  
Shiroishizao | 21:08 | | | | |  
Fukushima 20:59 21:24 | | | 22:09 |  
Koriyama 21:14 21:38 | | | 22:24 | 21:44
Shin-Shirakawa 21:26 | | | | | | 21:57
Nasushiobara 21:36 | | | | | | 22:10
Utsunomiya 21:53 22:06 | | | 22:53 | 22:25
Oyama 22:04 | | | | | | 22:37
Omiya 22:23 22:31 21:39 22:15 22:15 23:19 22:39 22:55
Ueno 22:43 22:51 21:59 22:35 22:35 23:39 22:59 23:15
Tokyo 22:48 22:56 22:04 22:40 22:40 23:44 23:04 23:20
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.