JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:18/20
Name Hayabusa
392
Yamabiko
66
Hayabusa
42
Yamabiko
194
Hayabusa
44
Hayabusa
64
Hayabusa
64
Yamabiko
158
Operation date *     *   * *  
Shin-Hakodate-Hokuto         17:25      
Kikonai         |      
Okutsugaru-Imabetsu         |      
Shin-Aomori 17:31   17:44   18:24 18:32 18:32  
Shichinohe-Towada 17:46   17:59   | | |  
Hachinohe 18:00   18:12   | 18:56 18:56  
Ninohe 18:12   18:24   | 19:08 19:08  
Iwate-Numakunai |   |   | | |  
Morioka 18:34 18:40 18:50   19:13 19:34 19:34  
Shin-Hanamaki | 18:52 |   | | |  
Kitakami | 19:03 |   | | |  
Mizusawaesashi | 19:11 |   | | |  
Ichinoseki 18:59 19:21 |   | | |  
Kurikoma-Kogen | 19:30 |   | | |  
Furukawa | 19:44 |   | | |  
Sendai 19:22 20:00 19:30 19:46 19:53 20:14 20:14 20:17
Shiroishizao | | | | | | | 20:32
Fukushima | 20:23 | 20:14 | | | 20:49
Koriyama | 20:42 | | | | | 21:04
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya | 21:10 | | | | | 21:34
Oyama | | | | | | | |
Omiya 20:35 21:35 20:39 21:14 21:01 21:24 21:24 21:59
Ueno 20:55 21:55 20:59 21:35 | 21:43 21:43 22:19
Tokyo 21:00 22:00 21:04 21:40 21:23 21:48 21:48 22:24
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.