JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:17/17
Name Hayabusa
96
Hayate
98
Hayate
100
         
Operation date                
Shin-Hakodate-Hokuto 19:41 20:43 21:57          
Kikonai | 20:56 22:10          
Okutsugaru-Imabetsu | 21:30 22:44          
Shin-Aomori 20:40 21:47 22:59          
Shichinohe-Towada 20:55 22:02            
Hachinohe 21:08 22:15            
Ninohe 21:20 22:27            
Iwate-Numakunai 21:33 |            
Morioka 21:51 22:48            
Shin-Hanamaki 22:03              
Kitakami 22:11              
Mizusawaesashi 22:19              
Ichinoseki 22:29              
Kurikoma-Kogen 22:38              
Furukawa 22:48              
Sendai 23:01              
Shiroishizao                
Fukushima                
Koriyama                
Shin-Shirakawa                
Nasushiobara                
Utsunomiya                
Oyama                
Omiya                
Ueno                
Tokyo                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.