JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:149 Page:17/19
Name Yamabiko
220
Hayabusa
392
Yamabiko
66
Hayabusa
42
Hayabusa
44
Hayabusa
64
Hayabusa
64
Yamabiko
158
Operation date * *       * *  
Shin-Hakodate-Hokuto         17:25      
Kikonai         |      
Okutsugaru-Imabetsu         |      
Shin-Aomori   17:31   17:44 18:24 18:32 18:32  
Shichinohe-Towada   17:46   17:59 | | |  
Hachinohe   18:00   18:12 | 18:56 18:56  
Ninohe   18:12   18:24 | 19:08 19:08  
Iwate-Numakunai   |   | | | |  
Morioka   18:34 18:40 18:50 19:13 19:34 19:34  
Shin-Hanamaki   | 18:52 | | | |  
Kitakami   | 19:03 | | | |  
Mizusawaesashi   | 19:11 | | | |  
Ichinoseki   18:59 19:21 | | | |  
Kurikoma-Kogen   | 19:30 | | | |  
Furukawa   | 19:44 | | | |  
Sendai 19:17 19:22 20:00 19:30 19:53 20:14 20:14 20:17
Shiroishizao 19:35 | | | | | | 20:32
Fukushima 19:51 | 20:23 | | | | 20:49
Koriyama 20:05 | 20:42 | | | | 21:04
Shin-Shirakawa 20:18 | | | | | | |
Nasushiobara 20:32 | | | | | | |
Utsunomiya 20:46 | 21:10 | | | | 21:34
Oyama 21:01 | | | | | | |
Omiya 21:19 20:35 21:35 20:39 21:01 21:24 21:24 21:59
Ueno 21:39 20:55 21:55 20:59 | 21:43 21:43 22:19
Tokyo 21:44 21:00 22:00 21:04 21:23 21:48 21:48 22:24
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.