JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:145 Page:16/19
Name Yamabiko
156
Yamabiko
54
Yamabiko
54
Hayabusa
34
Hayabusa
34
Yamabiko
220
Yamabiko
56
Hayabusa
36
Operation date   * * * *      
Shin-Hakodate-Hokuto       16:17 16:17      
Kikonai       16:30 16:30      
Okutsugaru-Imabetsu       | |      
Shin-Aomori       17:22 17:22     17:44
Shichinohe-Towada       | |     17:59
Hachinohe       | |     18:12
Ninohe       | |     18:24
Iwate-Numakunai       | |     |
Morioka   17:54 17:55 18:15 18:16   18:40 18:50
Shin-Hanamaki   18:06 18:07 | |   18:52 |
Kitakami   18:14 18:14 | |   19:03 |
Mizusawaesashi   18:23 18:23 | |   19:11 |
Ichinoseki   18:37 18:37 | |   19:21 |
Kurikoma-Kogen   18:46 18:46 | |   19:30 |
Furukawa   18:55 18:55 | |   19:44 |
Sendai 18:43 19:10 19:10 18:57 18:57 19:20 20:00 19:30
Shiroishizao 18:58 | | | | 19:34 | |
Fukushima 19:16 19:33 19:33 | | 19:51 20:23 |
Koriyama 19:30 19:47 19:47 | | 20:05 20:42 |
Shin-Shirakawa | | | | | 20:18 | |
Nasushiobara | | | | | 20:32 | |
Utsunomiya 19:59 20:22 20:22 | | 20:47 21:10 |
Oyama | | | | | 20:58 | |
Omiya 20:23 20:47 20:47 20:07 20:07 21:15 21:35 20:39
Ueno 20:43 21:07 21:07 20:27 20:27 21:35 21:55 20:59
Tokyo 20:48 21:12 21:12 20:32 20:32 21:40 22:00 21:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.