JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:147 Page:16/19
Name Nasuno
282
Yamabiko
486
Yamabiko
156
Yamabiko
54
Yamabiko
54
Hayabusa
34
Hayabusa
34
Yamabiko
220
Operation date   *   * * * *  
Shin-Hakodate-Hokuto           16:17 16:17  
Kikonai           16:30 16:30  
Okutsugaru-Imabetsu           | |  
Shin-Aomori           17:22 17:22  
Shichinohe-Towada           | |  
Hachinohe           | |  
Ninohe           | |  
Iwate-Numakunai           | |  
Morioka       17:54 17:55 18:15 18:16  
Shin-Hanamaki       18:06 18:07 | |  
Kitakami       18:14 18:14 | |  
Mizusawaesashi       18:23 18:23 | |  
Ichinoseki       18:37 18:37 | |  
Kurikoma-Kogen       18:46 18:46 | |  
Furukawa       18:55 18:55 | |  
Sendai   18:25 18:43 19:10 19:10 18:57 18:57 19:20
Shiroishizao   | 18:58 | | | | 19:34
Fukushima   18:51 19:16 19:33 19:33 | | 19:51
Koriyama   19:06 19:30 19:47 19:47 | | 20:05
Shin-Shirakawa   | | | | | | 20:18
Nasushiobara 19:02 | | | | | | 20:32
Utsunomiya 19:21 | 19:59 20:22 20:22 | | 20:47
Oyama 19:33 | | | | | | 20:58
Omiya 19:51 19:55 20:23 20:47 20:47 20:07 20:07 21:15
Ueno 20:11 20:15 20:43 21:07 21:07 20:27 20:27 21:35
Tokyo 20:16 20:20 20:48 21:12 21:12 20:32 20:32 21:40
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.