JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:15/17
Name Hayabusa
40
Hayabusa
40
Yamabiko
220
Yamabiko
66
Hayabusa
42
Hayabusa
44
Hayabusa
64
Yamabiko
158
Operation date * *         *  
Shin-Hakodate-Hokuto 16:20 16:20       17:25    
Kikonai 16:33 16:33       |    
Okutsugaru-Imabetsu | |       |    
Shin-Aomori 17:22 17:22     17:44 18:24 18:32  
Shichinohe-Towada | |     17:59 | |  
Hachinohe | |     18:12 | 18:56  
Ninohe | |     18:24 | 19:08  
Iwate-Numakunai | |     | | |  
Morioka 18:15 18:16   18:40 18:50 19:13 19:34  
Shin-Hanamaki | |   18:52 | | |  
Kitakami | |   19:03 | | |  
Mizusawaesashi | |   19:11 | | |  
Ichinoseki | |   19:21 | | |  
Kurikoma-Kogen | |   19:30 | | |  
Furukawa | |   19:44 | | |  
Sendai 18:57 18:57 19:17 20:00 19:30 19:53 20:14 20:17
Shiroishizao | | 19:33 | | | | 20:32
Fukushima | | 19:51 20:23 | | | 20:49
Koriyama | | 20:05 20:42 | | | 21:04
Shin-Shirakawa | | 20:18 | | | | |
Nasushiobara | | 20:32 | | | | |
Utsunomiya | | 20:46 21:10 | | | 21:34
Oyama | | 21:01 | | | | |
Omiya 20:07 20:07 21:19 21:35 20:39 21:01 21:24 21:59
Ueno 20:27 20:27 21:39 21:55 20:59 | 21:43 22:19
Tokyo 20:32 20:32 21:44 22:00 21:04 21:23 21:48 22:24
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.