JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:149 Page:15/19
Name Yamabiko
192
Hayabusa
390
Hayabusa
38
Hayabusa
38
Hayabusa
38
Hayabusa
38
Hayabusa
38
Nasuno
282
Operation date * * * * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto       15:39 15:39   15:39  
Kikonai       | |   |  
Okutsugaru-Imabetsu       | |   |  
Shin-Aomori     16:38 16:38 16:38 16:38 16:38  
Shichinohe-Towada     16:53 16:53 16:53 16:53 16:53  
Hachinohe     17:06 17:06 17:06 17:06 17:06  
Ninohe     17:19 17:19 17:19 17:19 17:19  
Iwate-Numakunai     17:32 17:32 17:32 17:32 17:32  
Morioka   17:40 17:50 17:52 17:50 17:51 17:51  
Shin-Hanamaki   | | | | | |  
Kitakami   17:55 | | | | |  
Mizusawaesashi   | | | | | |  
Ichinoseki   18:13 | | | | |  
Kurikoma-Kogen   | | | | | |  
Furukawa   18:26 | | | | |  
Sendai 18:25 18:40 18:30 18:31 18:30 18:30 18:30  
Shiroishizao 18:44 | | | | | |  
Fukushima 19:04 | | | | | |  
Koriyama | | | | | | |  
Shin-Shirakawa | | | | | | |  
Nasushiobara | | | | | | | 19:02
Utsunomiya | | | | | | | 19:21
Oyama | | | | | | | 19:34
Omiya 20:03 19:51 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:55
Ueno 20:23 20:11 19:59 19:59 19:59 19:59 19:59 20:15
Tokyo 20:28 20:16 20:04 20:04 20:04 20:04 20:04 20:20
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.