JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:15/20
Name Yamabiko
190
Yamabiko
154
Yamabiko
218
Hayabusa
112
Hayabusa
36
Yamabiko
192
Hayabusa
390
Hayabusa
38
Operation date *         * * *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori         16:17     16:38
Shichinohe-Towada         |     16:53
Hachinohe         16:41     17:06
Ninohe         |     17:19
Iwate-Numakunai         |     17:32
Morioka       17:07 17:16   17:40 17:50
Shin-Hanamaki       17:19 |   | |
Kitakami       17:30 |   17:55 |
Mizusawaesashi       17:38 |   | |
Ichinoseki       17:48 |   18:13 |
Kurikoma-Kogen       17:57 |   | |
Furukawa       18:06 |   18:26 |
Sendai 17:33 17:43 18:11 18:21 17:57 18:25 18:40 18:30
Shiroishizao | 17:57 18:25 | | 18:44 | |
Fukushima 18:04 18:16 18:40 | | 19:04 | |
Koriyama | 18:30 18:59 | | | | |
Shin-Shirakawa | | 19:17 | | | | |
Nasushiobara | | 19:31 | | | | |
Utsunomiya 18:47 18:59 19:48 | | | | |
Oyama | | 20:00 | | | | |
Omiya 19:15 19:23 20:18 19:31 19:07 20:03 19:51 19:39
Ueno 19:35 19:43 20:39 19:51 19:27 20:23 20:11 19:59
Tokyo 19:40 19:48 20:44 19:56 19:32 20:28 20:16 20:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.