JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:14/20
Name Hayabusa
60
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Yamabiko
170
Hayabusa
34
Nasuno
280
Yamabiko
152
Operation date * * * * *      
Shin-Hakodate-Hokuto 14:18         14:48    
Kikonai |         15:01    
Okutsugaru-Imabetsu |         15:35    
Shin-Aomori 15:17 15:17 15:17     15:52    
Shichinohe-Towada | | |     |    
Hachinohe 15:41 15:41 15:41     16:16    
Ninohe | | |     |    
Iwate-Numakunai | | |     |    
Morioka 16:16 16:16 16:16   16:40 16:50    
Shin-Hanamaki | | |   16:52 |    
Kitakami | | |   17:03 |    
Mizusawaesashi | | |   17:12 |    
Ichinoseki | | |   17:22 |    
Kurikoma-Kogen | | |   | |    
Furukawa | | |   17:37 |    
Sendai 16:57 16:57 16:57 16:57 17:51 17:30   17:25
Shiroishizao | | | | 18:10 |   |
Fukushima | | | | 18:23 |   17:50
Koriyama | | | | 18:38 | 17:35 18:05
Shin-Shirakawa | | | | | | 17:48 |
Nasushiobara | | | | | | 18:02 |
Utsunomiya | | | | 19:11 | 18:20 18:36
Oyama | | | | 19:26 | 18:32 |
Omiya 18:07 18:07 18:07 18:07 19:43 18:39 18:51 19:03
Ueno 18:27 18:27 18:27 18:27 20:03 18:59 19:11 19:23
Tokyo 18:32 18:32 18:32 18:32 20:08 19:04 19:16 19:28
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.