JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:164 Page:14/21
Name Yamabiko
150
Hayabusa
110
Hayabusa
110
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Operation date   * * * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto       14:18 14:18      
Kikonai       | |      
Okutsugaru-Imabetsu       | |      
Shin-Aomori       15:17 15:17 15:17 15:17  
Shichinohe-Towada       | | | |  
Hachinohe       15:41 15:41 15:41 15:41  
Ninohe       | | | |  
Iwate-Numakunai       | | | |  
Morioka   16:07 16:07 16:16 16:16 16:16 16:16  
Shin-Hanamaki   16:19 16:19 | | | |  
Kitakami   16:30 16:30 | | | |  
Mizusawaesashi   16:38 16:38 | | | |  
Ichinoseki   16:48 16:51 | | | |  
Kurikoma-Kogen   16:57 17:00 | | | |  
Furukawa   17:06 17:09 | | | |  
Sendai 16:44 17:21 17:22 16:57 16:57 16:57 16:57 16:57
Shiroishizao 16:58 | | | | | | |
Fukushima 17:16 | | | | | | |
Koriyama 17:30 | | | | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya 17:58 | | | | | | |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 18:23 18:31 18:31 18:07 18:07 18:07 18:07 18:07
Ueno 18:43 18:51 18:51 18:27 18:27 18:27 18:27 18:27
Tokyo 18:48 18:56 18:56 18:32 18:32 18:32 18:32 18:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.