JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:14/21
Name Hayabusa
28
Yamabiko
148
Yamabiko
150
Hayabusa
110
Hayabusa
110
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Operation date       * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto 13:39         14:18 14:18  
Kikonai |         | |  
Okutsugaru-Imabetsu |         | |  
Shin-Aomori 14:38         15:17 15:17 15:17
Shichinohe-Towada 14:53         | | |
Hachinohe 15:06         15:41 15:41 15:41
Ninohe 15:19         | | |
Iwate-Numakunai 15:32         | | |
Morioka 15:50     16:07 16:07 16:16 16:16 16:16
Shin-Hanamaki |     16:19 16:19 | | |
Kitakami |     16:30 16:30 | | |
Mizusawaesashi |     16:38 16:38 | | |
Ichinoseki |     16:48 16:51 | | |
Kurikoma-Kogen |     16:57 17:00 | | |
Furukawa |     17:06 17:09 | | |
Sendai 16:30 16:34 16:44 17:21 17:22 16:57 16:57 16:57
Shiroishizao | | 16:58 | | | | |
Fukushima | 17:01 17:16 | | | | |
Koriyama | 17:15 17:30 | | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya | 17:46 17:58 | | | | |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 17:39 18:11 18:23 18:31 18:31 18:07 18:07 18:07
Ueno 17:59 18:31 18:43 18:51 18:51 18:27 18:27 18:27
Tokyo 18:04 18:36 18:48 18:56 18:56 18:32 18:32 18:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.