JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:13/20
Name Hayate
358
Yamabiko
168
Hayabusa
32
Yamabiko
148
Yamabiko
150
Yamabiko
150
Hayabusa
110
Hayabusa
110
Operation date * *     * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto     13:39          
Kikonai     |          
Okutsugaru-Imabetsu     |          
Shin-Aomori 14:32   14:38          
Shichinohe-Towada |   14:53          
Hachinohe 14:56   15:06          
Ninohe |   15:19          
Iwate-Numakunai |   15:32          
Morioka 15:25 15:33 15:50       16:07 16:07
Shin-Hanamaki | | |       16:19 16:19
Kitakami | 15:48 |       16:30 16:30
Mizusawaesashi | | |       16:38 16:38
Ichinoseki | 16:03 |       16:48 16:51
Kurikoma-Kogen | | |       16:57 17:00
Furukawa | 16:21 |       17:06 17:09
Sendai 16:10 16:38 16:30 16:34 16:44 16:44 17:21 17:22
Shiroishizao | | | | 16:58 16:58 | |
Fukushima | 17:07 | 17:01 17:16 17:16 | |
Koriyama | 17:24 | 17:15 17:30 17:30 | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya | 17:53 | 17:46 17:58 17:58 | |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 17:31 18:19 17:39 18:11 18:23 18:23 18:31 18:31
Ueno 17:51 18:39 17:59 18:31 18:43 18:44 18:51 18:51
Tokyo 17:56 18:44 18:04 18:36 18:48 18:48 18:56 18:56
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.