JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:13/17
Name Nasuno
280
Yamabiko
152
Yamabiko
190
Yamabiko
154
Yamabiko
218
Hayabusa
112
Hayabusa
36
Yamabiko
192
Operation date     *         *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori             16:17  
Shichinohe-Towada             |  
Hachinohe             16:41  
Ninohe             |  
Iwate-Numakunai             |  
Morioka           17:07 17:16  
Shin-Hanamaki           17:19 |  
Kitakami           17:30 |  
Mizusawaesashi           17:38 |  
Ichinoseki           17:48 |  
Kurikoma-Kogen           17:57 |  
Furukawa           18:06 |  
Sendai   17:25 17:33 17:43 18:11 18:21 17:57 18:25
Shiroishizao   | | 17:57 18:25 | | 18:44
Fukushima   17:50 18:04 18:16 18:40 | | 19:04
Koriyama 17:35 18:05 | 18:30 18:59 | | |
Shin-Shirakawa 17:48 | | | 19:17 | | |
Nasushiobara 18:02 | | | 19:31 | | |
Utsunomiya 18:20 18:36 18:47 18:59 19:48 | | |
Oyama 18:32 | | | 20:00 | | |
Omiya 18:51 19:03 19:15 19:23 20:18 19:31 19:07 20:03
Ueno 19:11 19:23 19:35 19:43 20:39 19:51 19:27 20:23
Tokyo 19:16 19:28 19:40 19:48 20:44 19:56 19:32 20:28
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.