JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:145 Page:13/19
Name Yamabiko
168
Hayabusa
32
Hayabusa
32
Yamabiko
148
Yamabiko
150
Hayabusa
110
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Operation date * * *       * *
Shin-Hakodate-Hokuto   13:39 13:42          
Kikonai   | |          
Okutsugaru-Imabetsu   | |          
Shin-Aomori   14:38 14:38       15:17 15:17
Shichinohe-Towada   14:53 14:53       | |
Hachinohe   15:06 15:06       15:41 15:41
Ninohe   15:19 15:19       | |
Iwate-Numakunai   15:32 15:32       | |
Morioka 15:33 15:50 15:50     16:07 16:16 16:16
Shin-Hanamaki | | |     16:19 | |
Kitakami 15:48 | |     16:30 | |
Mizusawaesashi | | |     16:38 | |
Ichinoseki 16:03 | |     16:48 | |
Kurikoma-Kogen | | |     16:57 | |
Furukawa 16:21 | |     17:06 | |
Sendai 16:38 16:30 16:30 16:34 16:44 17:21 16:57 16:57
Shiroishizao | | | | 16:58 | | |
Fukushima 17:07 | | 17:01 17:16 | | |
Koriyama 17:24 | | 17:15 17:30 | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya 17:53 | | 17:46 17:58 | | |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 18:19 17:39 17:39 18:11 18:23 18:31 18:07 18:07
Ueno 18:39 17:59 17:59 18:31 18:43 18:51 18:27 18:27
Tokyo 18:44 18:04 18:04 18:36 18:48 18:56 18:32 18:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.