JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:12/17
Name Hayabusa
32
Hayabusa
32
Yamabiko
148
Yamabiko
150
Hayabusa
110
Hayabusa
60
Hayabusa
34
Hayabusa
34
Operation date * *       * * *
Shin-Hakodate-Hokuto 13:39 13:42         14:48 14:51
Kikonai | |         15:01 15:04
Okutsugaru-Imabetsu | |         15:35 15:35
Shin-Aomori 14:38 14:38       15:17 15:52 15:52
Shichinohe-Towada 14:53 14:53       | | |
Hachinohe 15:06 15:06       15:41 16:16 16:16
Ninohe 15:19 15:19       | | |
Iwate-Numakunai 15:32 15:32       | | |
Morioka 15:50 15:50     16:07 16:16 16:50 16:50
Shin-Hanamaki | |     16:19 | | |
Kitakami | |     16:30 | | |
Mizusawaesashi | |     16:38 | | |
Ichinoseki | |     16:48 | | |
Kurikoma-Kogen | |     16:57 | | |
Furukawa | |     17:06 | | |
Sendai 16:30 16:30 16:34 16:44 17:21 16:57 17:30 17:30
Shiroishizao | | | 16:58 | | | |
Fukushima | | 17:01 17:16 | | | |
Koriyama | | 17:15 17:30 | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya | | 17:46 17:58 | | | |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 17:39 17:39 18:11 18:23 18:31 18:07 18:39 18:39
Ueno 17:59 17:59 18:31 18:43 18:51 18:27 18:59 18:59
Tokyo 18:04 18:04 18:36 18:48 18:56 18:32 19:04 19:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.