JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:164 Page:12/21
Name Yamabiko
188
Yamabiko
146
Yamabiko
146
Yamabiko
146
Yamabiko
216
Yamabiko
52
Hayabusa
26
Hayabusa
26
Operation date * * * *     * *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori             14:09 14:09
Shichinohe-Towada             14:24 14:24
Hachinohe             14:37 14:37
Ninohe             14:50 14:50
Iwate-Numakunai             | |
Morioka           15:07 15:17 15:17
Shin-Hanamaki           15:19 | |
Kitakami           15:29 | |
Mizusawaesashi           15:38 | |
Ichinoseki           15:50 | |
Kurikoma-Kogen           15:59 | |
Furukawa           16:09 | |
Sendai 15:33 15:43 15:43 15:43 16:00 16:24 15:57 15:57
Shiroishizao | 15:58 15:58 15:58 | | | |
Fukushima 16:04 16:15 16:15 16:15 16:23 16:50 | |
Koriyama | 16:29 16:29 16:29 16:39 17:05 | |
Shin-Shirakawa | | | | 16:51 | | |
Nasushiobara | | | | 17:02 | | |
Utsunomiya 16:46 16:57 16:57 16:58 17:20 17:34 | |
Oyama | | | | 17:32 | | |
Omiya 17:11 17:23 17:23 17:23 17:51 17:59 17:07 17:07
Ueno 17:31 17:43 17:44 17:43 18:11 18:19 17:27 17:27
Tokyo 17:36 17:48 17:48 17:48 18:16 18:24 17:32 17:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.